FOTONİK & IŞIK DALGASI HABERLEŞMESİ

Akademisyenler

Prof. Dr. Mehmet Salih Dinleyici
Yrd. Doç. Dr. Kıvılcım Yüksel ALDOĞAN

Araştırmacılar

Osman Akın
Can Sümer
Deniz ÖZCAN

Başlıca Araştırma Konuları

– Tamamen optik haberleşme sistemleri bileşenleri: Teori, simulasyon ve deneyler
– Tamamen optik haberleşme ağları: Teori ve simulasyon
– Fotonik kristal aygıtlar: Simulasyon
– Pasif optik ağlarında (PONs) optik katmanının test edilmesi (monitoring).
– Fiber Bragg ızgara (FBG) ile optik algılama teknikleri.
– Fiber Optik Ölçüm Teknikleri (OTDR: Zaman bölgesinde optik yansımaölçer, OFDR: Frekans bölgesinde optik yansımaölçer)

Projeler

– Tamamen optik yönlendiriciler için optik anahtar dizaynı
– İki farklı dalga boyu için serbest uzay haberleşme bağlantı performans analizi
– Camcorder’lar için optik dizaynı
– LCD TV setleri için arka ışık ünitesi realizasyonu
– Optik fiber haberleşme için rezonans kırılmasına dayanan tamamen optik anahtar

Kolaboratörler

– Birçok farklı özel şirket (endüstri), Türkiye
– TCTS Lab. Faculté Polytechnique De Mons, Belçika
– Mons Üniversitesi, Telekomünikasyon Bölümü, Belçika
– Multitel asbl, Uygulamalı Fotonik Bölümü, Belçika