BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMA

Akademisyenler

Prof. Dr. Bilge KARAÇALI

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir ÜNLÜ

Yrd. Doç. Dr. Barbaros ÖZDEMİREL

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Gümüş

Araştırmacılar

Bilal Orkan Olcay

Esra Tunçer

Serhat Çağdaş

Başlıca Araştırma Konuları

– Medikal görüntüleme

– Biyomedikal görüntü analizi

– Biyomedikal bilgi işleme

– İşlemsel biyoloji

– Medikal görüntüleme sistemleri

– Medikal görüntü işleme

– Rezervuar hesaplama yontemleri

– Biomedical enstrumantasyon

Projeler

– Protein sekansları için hiyerarşik motif vektörleri

– MRI kaynaklı doku hasarının niceliksel ölçümü

– Enformasyon teorisi ile deforme olabilen görüntü registrasyonu

– İşlemsel anatomi için özellik navigasyonu

– Tekstür özellikleri kullanarak histoloji görüntü analizi

– Çok renkli akış sitometre verisinin otomatikleşmiş analizi

– Sonlu element metodu ile deforme olabilen görüntü registrasyonu

– Pulse oksimetre üzerinde algılayıcı basınç etkisi

Kolaboratörler

– Center for Integrated Bioinformatics, Drexel University, ABD

– Dept. of Pathology, University of Pennsylvania, ABD – SUNY Upstate Medical University, ABD

– SMIRG (Syracuse Medikal Görüntüleme Araştırma Grubu), ABD

– Radyoloji Bölümü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye