Proje Dersi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Proje Dersi Yönergesi (Güncellenmiştir)

EK-1 Bitirme Projesi Ara Raporu Formatı

EK-2 Bitirme Projesi Sözlü Sunum Formatı

EK-3 Bitirme Tezi Formatı

Bitirme Projesi Sunum Değerlendirme Formu

Proje Değerlendirme Jürileri (Güncellenmiştir 11.12.2018)

Bitirme Projesi Ara Raporu teslim tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma

Bitirme Projesi Sözlü Sunum tarihi: 3-4 Ocak 2019 (Proje Değerlendirme Jürileri bölümünde açıklanmıştır)

Bitirme Projesi Poster Sunum tarihi: 09.01.2019

Bitirme Tezi Teslim tarihi: 16.01.2019