Proje Dersi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Proje Dersi Yönergesi

Proje Değerlendirme Jürileri

Ara Dönem Değerlendirme Formu

EK-1 Proje Önerisi Sunumu (10 dak sözlü sunum + 5 dak soru)

EK-2 Proje Önerisi Raporu (kapak ve referanslar hariç en fazla 5 sayfa, 11 punto)

EK-3 Proje Raporu  (Web sayfasında ilan edilen proje değerlendirme jürilerine e-posta veya elden rapor teslim tarihi 18 Ocak 2018 Perşembe gününe ertelenmiştir)

Poster sunumları 23 Ocak 2018 Salı günü 10:00-12:00 ve 13:30-16:00 yapılacaktır.
(Değerlendirmeler, web sayfasında ilan edilen proje değerlendirme jüri üyeleri ve ek olarak 3 yeni jüri üyesi tarafından yapılacaktır.)