Projeler

Fotopolimerizasyon Yöntemi Ile Fibere Entegre Yüksek Verimli Mod-Seçici Izgara Bağdaştırıcı Üretimi

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici, TÜBİTAK 114E006, 2015.

 

Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması.

Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Bilge Karaçalı, TÜBİTAK 108E249
 

Tamamen optik paket ağlar için düğüm tasarımı

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici TÜBİTAK 109E240, 2012.

 

Optik anahtar (switch) ve tüm-optik bilgisayar ağlarıiçin yönlendirici (router) tasarımı 2001.

DPT Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici.

 

Hierarchical Motif Vectors for Protein Alignment and Functional Classification

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Bilge Karaçalı, AB 7. ÇerçeveProjesi PIRG-GA-2008-230903

 

“Haptik Arabirim Yardımıyla El Yazısı Yazma: Modül ve  Arayüz Geliştirilmesi,” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1402.TGSD.2012,

Proje ekibi: Doç.Dr. Enver Tatlıcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. M. Zübeyir Ünlü, 2012-2013.

 

Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamaları, TÜBİTAK 113E147,

Proje Yürütücüsü  Doç.Dr. Enver Tatlıcıoğlu, 2013-2015.

 

“Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamaları için Yüksek Hızlı, Aktüatörsüz, ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi”

Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Müjdat BALANTEKİN, TÜBİTAK

 

Optik ağlarda, enerji verimliliği ve maliyet optimazyonu için fiziksel katmanda ağ parametrelerinin izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi

Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. KIVILCIM YÜKSEL ALDOĞAN, İYTE- BAP

 

Akıllı ulaşım sistemleri için, fiber optik trafik sensörü

Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. KIVILCIM YÜKSEL ALDOĞAN, Teknogirişim Sermaye Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1049.TGSD.2014, 2014-2015

 

BAZTASARIM: Spektral verimli küçük hücre baz istasyonları için karışım önleme ve geri besleme kanal tasarımı,

Proje Yürütücüsü/Danışman: Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek

(Tübitak  Sanayi Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projesi)(Nisan 2014-Nisan 2016)

 

‘SIGMONA:Yazılım tabanlı kablosuz Ağlar için trafik ve kaynak yönetimi’,

Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek

(Türk Telekom Araştırma İşbirliği Ödülleri)(Ocak 2014-Ocak 2016)

 

INTERCELL: Interference management techniques for multicell networks,

Marie Curie IEF Fellow : Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek

(Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi Avrupa içi Dolaşım Ödülleri)(Ekim 2010-Ekim 2012)

 

‘MEVICO: Heterojen Kablosuz Ağlarda Mobil Röle seçimi ve Kaynak Yerleşimi’,

Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek

(Türk Telekom Araştırma İşbirliği Ödülleri)(Nisan 2010-Aralık 2012)

 

‘FEMTOCELL: Ev baz istasyonları için karışım analizleri’,

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek (Tübitak  Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projesi)(Eylül 2009-Haziran 2012)

 

‘Çoklu-antenli çoklu-taşıyıcılı kablosuz iletişim sistemleri için verimli çok-kullanıcılı özkaynak yerleşim algoritması tasarımı’,

Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek

(Tübitak  Fransa İkili İşbirliği Araştırma Projesi)(Ocak 2008-Ocak 2010)

 

“Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonların Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri,”

01.03.2010-01.03.2012,  TÜBİTAK(Türkiye)-CNR(İtalya) ortak projesi,

Türk tarafı proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa A. Altınkaya,

İtalyan tarafı proje yürütücüsü: Dr. Ercan E. Kuruoğlu,

TÜBİTAK-109E209.

 

“Sınır integral denklem metodunu kullanarak akustik dalgalar yardımı ile beton yapılar içerisinde bulunan öngermeli kirişler içerisindeki hava boşluklarının belirlenmesi”,

Yrd.Doç.Dr.Fatih Yaman

Proje Yürütücüsü, DFG- Almanya Araştırma Kurumu, 2011-2013.