Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ

Alp KustepeliTel: +90 232 750 6541

E-mail: alpkustepeli at iyte dot edu dot tr

Kişisel Web Sayfası: –

ISI Web of Knowledge arama ifadesi*: Kustepeli A

Ph.D. : Clemson University, USA, 1999

M.S. : Clemson University, USA, 1995

B.S. : İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul, 1992

Cv  | Araştırma Alanları | Yayınlar