Staj

Staj yönergesi ve ilgilili eklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Staj Değerlendirme Sonuçları-1 

Staj Raporlarının Teslim Edilmesi Hakkında-2.Aşama (Yeni)

Staj Raporlarının Teslim Edilmesi Hakkında – 1. Aşama (Yeni)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi

EK-1 Staj Süreci Akış Şeması

EK-2 Staj Zorunluluk Belgesi Ve Basvuru Formu

EK-3 Staj Başarı Belgesi

EK-4 Öğrenci Staj Raporu

EK-5 Staj Ayrılış Formu

EK-6 Staj Değerlendirme Formu

EK-7 Staj Değerlendirme Anketi-Ogrenci

EK-8 Staj Değerlendirme Anketi-Isveren

EK-9 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu