Eğitim planı (doktora)

Eğitim Planı (Doktora)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programı

Zorunlu Ortak Dersler:

EE 598

(0-2)NC*

Araştırma Semineri**

EE 600

(0-1)NC

Doktora Tezi

EE 8XX

(4-0)NC

Uzmanlık Alanı Dersi

EE 9XX

(4-0)NC

Uzmanlık Alanı Dersi

* NC: Kredisiz.

** Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler, Yüksek Lisans Semineri dersini ilk 6 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

Araştırma Alanı Zorunlu Dersleri:

Zorunlu ortak derslere ek olarak programa kayıtlı öğrenciler bir araştırma alanı seçmeli ve bu alandaki zorunlu dersleri almak zorundadır. Araştırma alanı zorunlu derslerinden herhangi biri veya eşdeğeri önceki çalışmalarda alınmış ise yerine başka bir ders alınmalıdır. Araştırma alanı dersleri aşağıda verilmiştir.

Alan 1: Akıllı Sistemler ve Kontrol

EE 502

(3-0)3

Doğrusal Sistem Kuramı
EE 531

(3-0)3

Olasılık ve Rasgele Süreçler
EE 532

(3-0)3

Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim
EE 533

(3-0)3

Sayısal İşaret İşleme
EE 534

(3-0)3

İleri Sayısal Sinyal İşleme
EE 538

(3-0)3

Sezim ve Kestirim Kuramları
EE 543

(3-0)3

Yapay Sinir Sistemleri
EE 546

(3-0)3

Örüntü Tanıma
EE 547

(3-0)3

Bilgisayarla Görme
EE 556

(3-0)3

Doğrusal Olmayan Sistemlerin Çözümlenmesi
EE 559

(3-0)3

Doğrusal Olmayan Denetçi Tasarımı
EE 560

(3-0)3

Robot Manipülatör Kontrolu
EE 561

(3-0)3

İleri Robot Kinematiği

EE 502 ve EE 556 Alan 1’in zorunlu dersleridir.

Alan 2: İşaret İşleme

EE 531

(3-0) 3

Olasılık ve Rasgele Süreçler
EE 532

(3-0) 3

Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim
EE 533

(3-0) 3

Sayısal İşaret İşleme
EE 534

(3-0) 3

İleri Sayısal Sinyal İşleme
EE 535

(3-0) 3

Uyarlamalı Süzme Kuramı
EE 536

(3-0) 3

Konuşma İşleme I
EE 537

(3-0) 3

Konuşma İşleme II
EE 538

(3-0) 3

Sezim ve Kestirim Kuramları
EE 539

(3-0) 3

Ses İşaret İşleme
EE 540

(3-0) 3

Wavelet Kuramı KatlıÇözünürlüklü İşaret Çözümlemesi
EE 541

(3-0) 3

Konuşma Sentezi
EE 542

(3-0) 3

Çokboyutlu İşaret İşleme
EE 545

(3-0) 3

Görüntü İşleme
EE 546

(3-0) 3

Örüntü Tanıma
EE 547

(3-0) 3

Bilgisayarla Görme
EE 548

(3-0) 3

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar
EE 549

(3-0) 3

Biyomedikal Görüntü Analizi
EE 550

(3-0) 3

İşlemsel Biyoloji

EE 531 ve EE 533 Alan 2’nin zorunlu dersleridir.

Alan 3: Haberleşme Sistemleri

EE 531

(3-0) 3

Olasılık ve Rasgele Süreçler
EE 532

(3-0) 3

Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim
EE 533

(3-0) 3

Sayısal İşaret İşleme
EE 534

(3-0) 3

İleri Sayısal Sinyal İşleme
EE 535

(3-0) 3

Uyarlamalı Süzme Kuramı
EE 538

(3-0) 3

Sezim ve Kestirim Kuramları
EE 544

(3-0) 3

Bilişim Kuramı ve Kodlama
EE 551

(3-0) 3

Sayısal Haberleşme I
EE 552

(3-0) 3

Sayısal Haberleşme II
EE 553

(3-0) 3

Hata Denetim Kodları
EE 554

(3-0) 3

Kablosuz İletişim
EE 555

(3-0) 3

Bilgisayar İletişim Ağları
EE 557

(3-0) 3

Kablosuz İletişimde Çoklu Anten Teknikleri
EE 558

(3-0) 3

İleri Kablosuz İletişim
EE 562

(3-0) 3

Haberleşme Devreleri

EE 531 ve EE 551 Alan 3’ün zorunlu dersleridir.

Alan 4: Elektromanyetik Alanlar, Mikrodalga, Fotonik ve Optik Haberleşme

EE 510

(3-0) 3

Fotonik
EE 511

(3-0) 3

Fiber Optik Haberleşmeye Giriş
EE 512

(3-0) 3

İleri Fiber Optik Kavramlar
EE 513

(3-0) 3

Fiber Optik Sensörler
EE 515

(3-0) 3

Optoelektronik
EE 516

(3-0) 3

Fourier Optik
EE 521

(3-0) 3

İleri Elektromanyetik Kuramı I
EE 522

(3-0) 3

Elektromanyetik Alanlar Teorisinde Sayısal Metodlar
EE 523

(3-0) 3

Anten Kuramı
EE 524

(3-0) 3

Mikrodalga Elemanları ve Uygulamaları
EE 525

(3-0) 3

Elektromanyetik Teoride Asimptotik Teknikler
EE 526

(3-0) 3

İleri Elektromanyetik Kuramı II
EE 527

(3-0) 3

Mikrodalga Ölçüm Teknikleri

EE 510 ve EE 521 Alan 4’ün zorunlu dersleridir.

Araştırma Alanı Dışı Ders:

Programa kayıtlı öğrenciler seçtiği araştırma alanı dışında kalan alalardan bir ders almak zorundadır.

Mathematik Temeller Dersi:

Programa kayıtlı öğrenciler Matematik Temeller Ders Listesinden bir ders almak zorundadır. EE 502 dersi zorunlu ortak ders olarak alınmış ise yerine bu listeden başka bir ders alınmalıdır.

Seçmeli Dersler:

Ders yükü, EE Ders Listesinden veya Mühendislik ve Fen Fakültelerindeki derler alınarak tamamlanabilir.

Toplam Kredi (en az) :  21 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az) :    7 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Toplam Kredi (en az) :  42 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az) :  14 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)