Lisansüstü ders listesi (seçmeli dersler)

Lisansüstü Ders Listesi (Seçmeli Dersler)

Mathematik Temeller Ders Listesi:

EE 501

(3-0)3

Matematiksel Analizin Temelleri
EE 502

(3-0)3

Doğrusal Sistem Kuramı
EE 503

(3-0)3

İşlemsel Araştırma İçin Matematik ve Eniyileme
EE 504

(3-0)3

Matris İşlemleri
MATH 515

(3-0)3

Reel Analiz
MATH 516

(3-0)3

Kompleks Analiz
MATH 517

(3-0)3

İleri Lineer Cebir
MATH 518

(3-0)3

Sayısal Lineer Cebir
MATH 519

(3-0)3

Matematiksel Fizik Metodları
MATH 527

(3-0)3

Temel Soyut Cebir
MATH 533

(3-0)3

Adi Diferansiyel Denklemler
MATH 534

(3-0)3

Kısmi Diferansiyel Denklemler
MATH 539

(3-0)3

Sayısal Analiz
MATH 540

(3-0)3

Kısmi Diferansiyel Denklemler Sayısal Çözümü
MATH 552

(3-0)3

Olasılık Kuramı II
MATH 553

(3-0)3

Rastgele Süreçler ve Uygulamaları
MATH 564

(3-0)3

Fonksiyonel Analiz
PHYS 501

(3-0)3

Fiziğin Matematiksel Metodları I
PHYS 502

(3-0)3

Fiziğin Matematiksel Metodları II

 

EE Ders Listesi:

EE 501

(3-0)3

Matematiksel Analizin Temelleri
EE 502

(3-0)3

Doğrusal Sistem Kuramı
EE 503

(3-0)3

İşlemsel Araştırma İçin Matematik ve Eniyileme
EE 504

(3-0)3

Matris İşlemleri
EE 510

(3-0)3

Fotonik
EE 511

(3-0)3

Fiber Optik Haberleşmeye Giriş
EE 512

(3-0)3

İleri Fiber Optik Kavramlar
EE 513

(3-0)3

Fiber Optik Sensörler
EE 515

(3-0)3

Opto-elektronik
EE 516

(3-0)3

Fourier Optik
EE 521

(3-0)3

İleri Elektromanyetik Kuramı I
EE 522

(3-0)3

Elektromanyetik Alanlar Teorisinde Sayısal Metodlar
EE 523

(3-0)3

Anten Kuramı
EE 524

(3-0)3

Mikrodalga Elemanları ve Uygulamaları
EE 525

(3-0)3

Elektromanyetik Teoride Asimptotik Teknikler
EE 526

(3-0)3

İleri Elektromanyetik Kuramı II
EE 527

(3-0)3

Mikrodalga Ölçüm Teknikleri
EE 531

(3-0)3

Olasılık ve Rasgele Süreçler
EE 532

(3-0)3

Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim
EE 533

(3-0)3

Sayısal İşaret İşleme
EE 534

(3-0)3

İleri Sayısal Sinyal İşleme
EE 535

(3-0)3

Uyarlamalı Süzme Kuramı
EE 536

(3-0)3

Konuşma İşleme I
EE 537

(3-0)3

Konuşma İşleme II
EE 538

(3-0)3

Sezim ve Kestirim Kuramları
EE 539

(3-0)3

Ses İşaret İşleme
EE 540

(3-0)3

Wavelet Kuramı Katlı-Çözünürlüklü İşaret Çözümlemesi
EE 541

(3-0)3

Konuşma Sentezi
EE 542

(3-0)3

Çokboyutlu İşaret İşleme
EE 543

(3-0)3

Yapay Sinir Sistemleri
EE 544

(3-0)3

Bilişim Kuramı ve Kodlama
EE 545

(3-0)3

Görüntü İşleme
EE 546

(3-0)3

Örüntü Tanıma
EE 547

(3-0)3

Bilgisayarla Görme
EE 548

(3-0)3

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar
EE 549

(3-0)3

Biyomedikal Görüntü Analizi
EE 550

(3-0)3

İşlemsel Biyoloji
EE 551

(3-0)3

Sayısal Haberleşme I
EE 552

(3-0)3

Sayısal Haberleşme II
EE 553

(3-0)3

Hata Denetim Kodları
EE 554

(3-0)3

Kablosuz İletişim
EE 555

(3-0)3

Bilgisayar İletişim Ağları
EE 556

(3-0)3

Doğrusal Olmayan Sistemlerin Çözümlenmesi
EE 557

(3-0)3

Kablosuz İletişimde Çoklu Anten Teknikleri
EE 558

(3-0)3

İleri Kablosuz İletişim
EE 559

(3-0)3

Doğrusal Olmayan Denetçi Tasarımı
EE 560

(3-0)3

Robot Manipülatör Kontrolu
EE 561

(3-0)3

İleri Robot Kinematiği
EE 562

(3-0)3

Haberleşme Devreleri
EE 563

(3-0)3

Elektrik Mühendisliğinde Özel Konular
EE 58X

(3-0)3

Elektrik Mühendisliğinde Seçilmiş Konular