Araştırma Alanında İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Ödülü (HRS4R) kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrupa Komisyonuna yapmış olduğu başvurunun olumlu sonuçlanması neticesinde Araştırma Alanında İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Ödülü (HRS4R) almaya hak kazanmıştır.

HRS4R kapsamında, tüm İYTE paydaşlarını bir araya getiren ilk toplantı 26 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi. İlgili komisyon üyeleri, akademisyenler ve idari personelin katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirilen toplantı Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda HRS4R kapsamında araştırma ekosistemimizi etkili yönetmek adına ortaya koyacağımız eylem planları değerlendirildi. Enstitümüzü nitelikli araştırmacıların tercih ettiği uluslararası bir çekim noktası haline getirmemizde önemli bir adım olan HRS4R sertifikasyon süreçlerimizde emeği geçen tüm birimlere başarılar dileriz.

Detaylar için:

https://hrs4r.iyte.edu.tr/en/home-page/