Lisansüstü Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu            Dersin Adı                                                                                           Kredi        AKTS

EE 501

Matematiksel Analizin Temelleri

(3-0) 3

9

EE 502

Doğrusal Sistem Kuramı

(3-0) 3

9

EE 503

İşlemsel Araştırma İçin Matematik ve Eniyileme

(3-0) 3

9

EE 504

Matris İşlemleri

(3-0) 3

9

MATH515

Reel Analiz

(3-0) 3

8

MATH516

Kompleks Analiz

(3-0) 3

8

MATH517

İleri Doğrusal Cebir

(3-0) 3

8

MATH518

Sayısal Doğrusal Cebir

(3-0) 3

7

MATH519

Matematiksel Fizik Metodları

(3-0) 3

8

MATH527

Temel Soyut Cebir

(3-0) 3

8

MATH533

Sıradan Diferansiyel Denklemler

(3-0) 3

8

MATH534

Kısmi Diferansiyel Denklemler

(3-0) 3

8

MATH539

Sayısal Analiz

(3-0) 3

8

MATH540

Kısmi Diferansiyel Denklemler Sayısal Çözümü

(3-0) 3

7

PHYS501

Fiziğin Matematiksel Metodları I

(3-0) 3

7

PHYS502

Fiziğin Matematiksel Metodları II

(3-0) 3

8

Ders Kodu            Dersin Adı                                                                                           Kredi        AKTS

EE 501

Matematiksel Analizin Temelleri

(3-0) 3

9

EE 502

Doğrusal Sistem Kuramı

(3-0) 3

9

EE 503

İşlemsel Araştırma İçin Matematik ve Eniyileme

(3-0) 3

9

EE 504

Matris İşlemleri

(3-0) 3

9

EE 505

Haberleşme Ağ Analizi

(3-0) 3

9

EE 510

Fotonik

(3-0) 3

9

EE 511

Fiber Optik Haberleşmeye Giriş

(3-0) 3

9

EE 512

İleri Fiber Optik Kavramlar

(3-0) 3

9

EE 513

Fiber Optik Sensörler

(3-0) 3

9

EE 515

Opto-elektronik

(3-0) 3

9

EE 516

Fourier Optik

(3-0) 3

9

EE 521

İleri Elektromanyetik Kuramı I

(3-0) 3

9

EE 522

Elektromanyetik Alanlar Teorisinde Sayısal Metodlar

(3-0) 3

9

EE 523

Anten Kuramı

(3-0) 3

9

EE 524

Mikrodalga Elemanları ve Uygulamaları

(3-0) 3

9

EE 525

Elektromanyetik Teoride Asimptotik Teknikler

(3-0) 3

9

EE 526

İleri Elektromanyetik Kuramı II

(3-0) 3

9

EE 527

Mikrodalga Ölçüm Teknikleri

(3-0) 3

9

EE 531

Olasılık ve Rasgele Süreçler

(3-0) 3

9

EE 532

Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim

(3-0) 3

9

EE 533

Sayısal İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 534

İleri Sayısal Sinyal İşleme

(3-0) 3

9

EE 535

Uyarlamalı Süzme Kuramı

(3-0) 3

9

EE 536           

Konuşma İşleme I

(3-0) 3

9

EE 537

Konuşma İşleme II

(3-0) 3

9

EE 538

Sezim ve Kestirim Kuramları

(3-0) 3

9

EE 539

Ses İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 540

Wavelet Kuramı Katlı-Çözünürlüklü İşaret Çözümlemesi

(3-0) 3

9

EE 541

Konuşma Sentezi

(3-0) 3

9

EE 542

Çokboyutlu İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 543

Yapay Sinir Sistemleri

(3-0) 3

9

EE 544

Bilişim Kuramı ve Kodlama

(3-0) 3

9

EE 545

Görüntü İşleme

(3-0) 3

9

EE 546

Örüntü Tanıma

(3-0) 3

9

EE 547

Bilgisayarla Görme

(3-0) 3

9

EE 548

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar

(3-0) 3

9

EE 549

Biyomedikal Görüntü Analizi

(3-0) 3

9

EE 550

İşlemsel Biyoloji

(3-0) 3

9

EE 551

Sayısal Haberleşme I

(3-0) 3

9

EE 552

Sayısal Haberleşme II

(3-0) 3

9

EE 553

Hata Denetim Kodları

(3-0) 3

9

EE 554

Kablosuz İletişim

(3-0) 3

9

EE 555

Bilgisayar İletişim Ağları

(3-0) 3

9

EE 556

Doğrusal Olmayan Sistemlerin Çözümlenmesi

(3-0) 3

9

EE 557

Kablosuz İletişimde Çoklu Anten Teknikleri

(3-0) 3

9

EE 558

İleri Kablosuz İletişim

(3-0) 3

9

EE 559

Doğrusal Olmayan Denetçi Tasarımı

(3-0) 3

9

EE 560

Robot Manipülatör Kontrolu

(3-0) 3

9

EE 561

İleri Robot Kinematiği

(3-0) 3

9

EE 562

Haberleşme Devreleri

(3-0) 3

9

EE 563

Elektrik Mühendisliğinde Özel Konular

(3-0) 3

9

EE 564

Biyolojiden Esinlenen Çok Ölçekli Haberleşme

(3-0) 3

9

EE 565

Biyomedikal Enstrumantasyon

(3-0) 3

9

EE 571

Mikroelektromekanik Sistemlere Giriş (MEMS)

(3-0) 3

9

EE 572

Nanobilim ve Nanoteknolojide Enstrumantasyon

(3-0) 3

9

EE 58X

Elektrik Mühendisliğinde Seçilmiş Konular

(3-0) 3

9