ANTEN & MİKRODALGA

[:tr]

Akademisyenler

Doç. Dr. Alp KUŞTEPELİ

Yrd. Doç. Dr. Fatih YAMAN

Araştırmacılar

Hasan Önder YILMAZ

Başlıca Araştırma Konuları

– RF ve mikrodalga sistemleri ve devreleri (dizayn, simulasyon, realizasyon ölçümleri) – İşlemsel elektromanyetik (FDTD ve MoM) – Anten dizaynı, simulasyon realizasyonu

Projeler

– Anahtarsız iki yönlü amplifikatör – Oyuklu rezonatörün 10 GHz’de uyarılması (TÜBİTAK) – Oyuklu osilatörün dizaynı, simulasyonu, realizasyonu ve endüstriyel uygulamalar (TÜBİTAK) – Kablosuz tüketici elektroniği için antenler ve RF sistemleri (2005-2006) – DVB-T sistemleri için aktif antenler (2006-2009)

Kolaboratörler

– Izmir Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Türkiye – VESTEL

[:en]

Academics

Assoc. Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ

Assist. Prof. Dr. Fatih YAMAN

Researchers

Hasan Önder YILMAZ

 Main Research Topics

– RF and microwave yystems and circuits (design,simulation,realization measurements) – Computational electromagnetics (FDTD and MoM) – Antenna design, simulation realization

 Projects

– Switchless bidirectional amplifier – Excitation of the groove guide resonator at 10 GHz. (TUBITAK-1 year) – Design, simulation, and realization of the groove guide oscillator in the microwave band and its industrial applications (TUBITAK-3 years) (ongoing) – Antennas and RF-systems for wireless consumer electronics (2005-2006) – Active antennas for DVB-T systems (2006-2009)

 Collaborators

– Izmir University, Dept. of Electronics and Communication Engineering, Turkey – VESTEL company

[:]