Proje Dersi

Proje Değerlendirme Jürileri (8 Haziran 2020)

Bitirme Projesi Ara Raporu teslim tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma

Bitirme Tezi Teslim Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi

Bitirme Projesi Poster Teslim Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma (Microsoft Teams’e yüklenecektir. Teams Ders Kodu: 5n2y0qy)

Uzaktan Erişimle Proje Sözlü Sunumlarının Gerçekleştirilmesi: 20 Temmuz Haftası (Tarihler ve Teams Ders Kodları daha sonra açıklanacaktır)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Proje Dersi Yönergesi

EK-1 Bitirme Projesi Ara Raporu Formatı

EK-2 Bitirme Projesi Sözlü Sunum Formatı

EK-3 Bitirme Tezi Formatı

Bitirme Projesi Sunum Değerlendirme Formu