Proje Dersi

Proje Değerlendirme Jürileri(Güncellendi)

Bitirme Projesi Ara Raporu teslim tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma

Bitirme Projesi Sözlü Sunum tarihi: Ocak 2020 (1. haftası)

Bitirme Projesi Poster Sunum tarihi: 9 Ocak 2020

Bitirme Tezi Teslim tarihi: 17 Ocak 2020

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Proje Dersi Yönergesi (Güncellenmiştir)

EK-1 Bitirme Projesi Ara Raporu Formatı

EK-2 Bitirme Projesi Sözlü Sunum Formatı

EK-3 Bitirme Tezi Formatı

Bitirme Projesi Sunum Değerlendirme Formu