Bölüm Hakkında

1994 yılında kuruluşundan bu yana bölümümüz, içinde yaşadığımız elektronik çağın hızla değişen taleplerine cevap verebilecek yetenekli mühendisleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek; ve elektronik teknolojiler alanında araştırmalar yaparak yeniliklere ilham vermek üzere çalışmaktadır.

Bölüm Öz Görevi:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği çatısı altındaki disiplinlerde ileri düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürütüp danışmanlık sunmaktır.

İlk olarak, 1998 yılında, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans programına ve ardından 2005 yılında aynı alanda doktora programına öğrenci kabulüne başlanmıştır.

Elde edilen bilgi birikimi ile, özellikle çok hızlı ilerleyen, haberleşme sektöründe ihtiyaç duyulan mühendis talebini karşılamak amacıyla, 2003-2004 eğitim yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programına öğrenci alımına başlanmıştır.

Program Eğitim Amaçları:

Mezunlarımız;

1. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde akademi veya sanayide araştırma geliştirme, tasarım ve üretim süreçlerinde çalışırlar, profesyonel sorumluluk alarak yönetim kademelerinde görev yapabilirler.

2. Uluslararası standartlarda yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlar ve akademik faaliyetlerde bulunabilirler.

3. Girişimci bireyler olarak Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile ilgili alanlarda güncel ve ileri teknolojiye yönelik şirketler kurabilirler.

Bölümümüz, çoğu yurtdışındaki üniversitelerden gelen 13 öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, bir yarı-zamanlı öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisi ile lisans ve lisansüstü tüm akademik dereceleri verecek şekilde eğitim programlarını ve akademik araştırmalarını sürdürmektedir.

Bölümümüzde, halen, 311 lisans, 97 yüksek lisans ve 22 doktora öğrencisi kayıtlıdır. Bugüne kadar Lisans Programından 328, Yüksek Lisans programından 37 ve Doktora Programından 17 öğrenci mezun olmuştur.

Bölüm Öğrenci Sayısı: 311

Öğrenci/Öğretim Elemanı Oranı:
311/33 = 10 öğrenciye 1 öğretim elemanı

Akreditasyon:
AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), AKTS Diploma Eki

Erasmus Programı ve Stajlar

Erasmus Anlaşmalı Ülkeler:
Avusturya, Almanya, Polonya, İtalya, İsveç, Litvanya, Romanya, İspanya, Danimarka, Fransa, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Portekiz.

Detaylar için  Erasmus Programı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Öğrencilerimizin Erasmus deneyimleri hakkında örnekler için tıklayınız.

Staj ile ilgili duyuru ve detaylar için Staj sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Stajlar ve Teknik Geziler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans öğrencilerimizin iki yaz döneminde yirmişer iş günü mühendislik stajı yapmaları zorunludur. Stajların 2.sınıf sonrasındaki yaz döneminde 20 iş günü, 3.sınıf sonrasındaki yaz döneminde de 20 iş günü olmak üzere tercihen farklı işletmelerde yapılması gerekmektedir. Öğrencilerimiz stajlarını Aselsan, TAI-TUSAŞ, Vestel, Turkcell, Vodafone, Arçelik, Bosch, Tübitak Araştırma Merkezleri, Türk Telekom ve TürkSat gibi kurumların yanısıra küçük ve orta ölçekli kurum/firmalarda da yapabilmektedirler. Öğrencilerimizin firmaları ve iş ortamlarını görmeleri, bilgi ve tecrübelerini artırmaları amacıyla TAI-TUSAŞ, Aselsan, Vestel vb kuruluşlara teknik geziler düzenlenmektedir.

Staj ile ilgili duyuru ve detaylar için Staj sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Mezunlarımız

Mezunlarımız, sektörlerinin önde gelen firmalarınca tercih edilmekte, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde akademik çalışmalarına devam etme imkanı bulmaktadırlar.

(akademisyen mezunlarımızın listesi). 

Son sınıf öğrencilerimiz çeşitli firmalarda yarı-zamanlı çalışma olanakları bulabilmekte ve bazıları kendi firmalarını kurmaktadırlar. Kampüsümüzde yer alan Teknopark İzmir bu noktada çok güzel bir imkan sunmakta ve öğrencilerimizin girişimcilik yönünden kendilerini geliştirip fikirlerini ürüne dönüştürmelerinde çok güzel olanaklar sağlamaktadır.

(mezunlarımızın kurduğu şirketler).

Mezunlarımız Nerede Çalışıyor?

(liste için tıklayınız)

Aselsan, TAI-TUSAŞ, Havelsan, Roketsan, Turkcell, Vodafone, Nokia, Huawei, Türk Telekom, Ulak Haberleşme, Vestel,  Arçelik, Bosch, Dyson, Airties, Netaş, Algebra Global Tech, TÜBİTAK Araştırma Merkezleri, Meteksan Savunma Sanayi, Enka, Ericsson, Siemens, Devlet Hava Meydanı İşletmeleri (DHMI), THY, TTTech Auto, Thales, vb. (mezun videoları)

Araştırma Alanlarımız

Bölümümüzde gerçekleştirilen bazı çalışmalar, Elektronik Mühendisliğinin temel araştırma alanlarından olan

 • Haberleşme Teorisi, Ağları ve Sistemleri,
 • Elektromanyetik, Anten, Mikrodalga ve Optik Haberleşme,
 • Fiber Optik Sensörler,
 • Görüntü, Biyo-Medikal Sinyal İşleme,
 • Sistem ve Kontrol Teorisi
 • Gömülü Sistemler,
 • Biyoelektronik Cihaz Teknolojileri,
 • Yapay zeka, bio-enformatik,
 • Biyosensörler, ve Nano(biyo)teknoloji olarak sıralanabilir.

Bu araştırma alanları ve alt alanlarında, bölümümüzde yürütülmüş olan veya yürütülmesine katkıda bulunulan çok sayıda ulusal ve uluslararası proje bulunmaktadır. Projelerden bazıları doğrudan sanayi işbirliğini içermekte, bazıları da temel akademik araştırma niteliğindedir. Bölümümüz Akademisyenlerinin yaptığı araştırmalar ve yürütmekte olduğu projeler ile bölümümüze ait diğer detaylı bilgileri Bölümümüz internet sayfasının diğer kısımlarında bulabilirsiniz.

Araştırma Projelerimizden Bazıları

 • SCION: Secured and Intelligent Massive Machine-to-Machine Communication for 6G, Doç.Dr.Berna Özbek, HORIZON Europe, 2022-2026.
 • Fiber optik sensör algılayıcı destekli güvenli endüstriyel mikrodalga ısıtma sistemi, Doç.Dr.Kıvılcım Yüksel Aldoğan, Proje Yürütücüsü, 121N535, Uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın arttırılmasına yönelik destek programı (IraSME), 2021-2024
 • Zihinsel Aktivitelerin Tanınması İçin Elektroensefalografi Kanallarının Aktiviteye Özgü Uyumlarının Zamansal Organizasyonuna Dayalı Yeni Yöntemler, Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Bilge KARAÇALI, Tübitak-1001, 2021-2023.
 • Levy Süreçleriyle Modellenmiş Karmaşık Elektrik Güç Ağlarında Kararlılık Analizi, Kestirim Ve Kontrol, Proje Yürütücüsü, Prof. Dr. Acar SAVACI, Tübitak-1001, 2021-2023.
 • Moleküler Haberleşmede Moleküler Bilginin Tespiti ve Tahmini, Prof.Dr.Barış Atakan, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK 115E362, 2015-2017
 • Zaman-uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çok-girişli Çok-çıkışlı Kablosuz Haberleşme Sistemi, Doç.Dr.Berna Özbek, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK 114E626, 2014-2016

Laboratuvar İmkanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüzde öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca yararlanabilecekleri çeşitli eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız bulunmaktadır. 

 • Mantıksal Tasarım Laboratuvarı
 • Devre Analizi Laboratuvarı
 • Elektronik laboratuvarı
 • Elektronik Tasarım Proje Laboratuvarı
 • Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı
 • Anten ve Mikrodalga Laboratuvarı