Derece için gereksinimler

Yüksek lisans/doktora dereceleri için yüksek lisans ve doktora tezleri gereklidir. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından tanınan özel izinler haricinde, tüm lisans üstü öğrencilerinde tezleri onaylanıncaya kadarki süre boyunca sürekli kayıt halinde bulunma durumu aranır. (“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “nde değinilmiştir. bağlan)

Yüksek lisans derecesi için gerekli ders yükü 21 kredidir. Doktora derecesi için ayrıca 21 kredi gerekir. Departman bazı dersleri zorunlu kılabilir.