DEVRE SİSTEM TEORİSİ

Akademisyenler

Prof. Dr. Ferit Acar Savacı

Araştırmacılar

Serpil YILMAZ

Başlıca Araştırma Konuları

– Müzikal enstruman tanımlama ve sınıflandırma
– Kör kaynak ayrıştırma, bağımsız bileşen analizi
– Kaos sistemleri ile geniş bant güvenli haberleşme
– EEG sinyalleri ile uyarılmış otansiyellerin analizi
– Stokastik dinamik sistemlerin olasılık yoğunluk fonksiyonlarının kontrolü
– Zaman-frekans bölgesinde yer alan FPGA’lar ile Doğrusal olmayan devre sentezi

Projeler

– Ses sinyallerinin zaman-frekans bölgesinde, bağımsız bileşen analizi ve dalgacık yöntemi kullanılarak kör ayrıştırma ve tanımlanmaları (TÜBİTAK 104E161).

Kolaboratörler

– Dokuz Eylül Üniversitesi, Beyin Araştırmaları Merkezi, Türkiye
– Ortak Doktora Programı, Facolta Di Ingegneria, Universita Degli Studi Di Catania, İtalya