GÖRÜNTÜ İŞLEME

Akademisyenler

Doç. Dr. Şevket GÜMÜŞTEKİN

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir ÜNLÜ

Araştırmacılar

Esra Tunçer

Barış Yazar

Mehmet Çalı

Başlıca Araştırma Konuları

– Görüntü işleme

– Bilgisayar görüşü

– Uzaktan Algılama

Projeler

– Modifiye edilmiş bitümen görüntülerde tekstür analizi

– Havadan çekilmiş sahil görüntülerinin harita verisiyle eşlenmesi

– Gemilerin havadan çekilmiş görüntüler kullanılarak algılanması ve sınıflanması

– Yol yüzeylerinin üç boyutlu taraması

– Üç boyutlu yüzeylerin analizi