Kıvılcım Yüksel Aldoğan’ın Açtığı Dersler

EE221 Modern Fizik Konuları      

Elekromanyetik dalgalar; ışık dalgaları: yansıma, kırılma saçılma, girişim ve polarizasyon konuları; Özel görelilik yasası; Foton kuramı ve Olasılık dalgaları; Quantum kuramına giriş

EE 513 Fiber Optik Sensörler     

Fiber optik sensör elemanları: Kaynak, ışık dedektörü, bağlayıcılar, aktarıcılar ve bölücüler: Işık dalgasının fiber optik sensör içinde yayılması. Girişim prensibi ile çalışan fiber optik sensörler. Faz modüleli fiber optik sensörler. Fiber optik sensör dizileri ve dağıtılmış algılama. Fiber optik telemetri sistemler.

EE 411 Fotoniğin Temelleri

Fotonik kuramının optik haberleşme ve ilgili teknolojilere yansımalarının tanıtılması, temel kavramların uygulama ilişkisinin incelenmesi ve optik haberleşme elemanlarının gerçekleştirilmesi konularını vermek.

EE 412 Optik Haberleşme

Yarı-iletken dalga kılavuzları; Optik Fiber; Optik Fiber Üretimi; Işık kaynakları; Işığın optik fiberlere aktarılması, Kuplaj; Foton dedektörleri, Optik alıcılar; Analog/Dijitaloptik iletişim sistemleri; Optik kuvvetlendiriciler; Dalgaboyu çoklamalı sistemler; Uzaysal optik haberleşme sistemleri; Tüm-optik iletişim ağları.

EE 511 Fiber Optik Haberleşmeye Giriş

Fiber içinde optik iletim: Kayıp ve zayıflama, saçılma, dağılma, polarizasyon ve optik iletimdeki doğrusal olmayan fenomenler. Optik kaynaklar ve dedektörler. Kaynak ve dedektörlerin fiber optik’e bağlanması: optik bağlantılar ve eklemler. Bağlaşık olmayan alıcılar ve performansları, bağlaşık olmayan fiber optik haberleşme sistemleri.

EE221 Modern Fizik Konuları (4-0)4Elekromanyetik dalgalar; ışık dalgaları: yansıma, kırılma saçılma, girişim ve polarizasyon konuları; Özel görelilik yasası; Foton kuramı ve Olasılık dalgaları; Quantum kuramına giriş