ROBOTİK VE KONTROL SİSTEMLERİ

Akademisyenler

Doç. Dr. Enver Tatlıcıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Barbaros ÖZDEMİREL

Başlıca Araştırma Konuları

– Robotik

– Doğrusal olmayan mekatronik sistemlerin kontrolü

– Görüş sistemleri için menzil saptama

– Deniz araçlarının kontrolü

– Robot manipülatörlerin modellenmesi

– Teleoperasyon ve haptik sistemler

– Eyleyici ve algılayıcı teknolojisi

Projeler

– Benzeşmeyen kinematik ile teleoperasyon

– Sesötesi kabarcık resonansına dayalı eyleyiciler (TÜBİTAK 111M597)

Kolaboratörler

– Clemson University, Clemson, SC, ABD

– Western Kentucky University, Bowling Green, KY, ABD

– Hashemite University, Ürdün