Yüksek Lisans Eğitim Planı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans

Ders Kodu            Dersin Adı                                                                            Kredi     AKTS

EE 500

Yüksek Lisans Tezi

(0-1) NC

26

EE 598

Araştırma Semineri*

(0-2) NC

9

EE 8XX

EE 590

Uzmanlık Alanı Çalışmaları

Mühendisler İçin Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik

(8-0) NC

(0-2) NC

4

5

*Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Yüksek Lisans Semineri dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

Zorunlu ortak derslere ek olarak programa kayıtlı öğrenciler aşağıdaki derslerden üç tanesini almak zorundadır.

EE 502

Doğrusal Sistem Kuramı

(3-0) 3

9

EE 510

Fotonik

(3-0) 3

9

EE 521

İleri Elektromanyetik Kuramı I

(3-0) 3

9

EE 531

Olasılık ve Rasgele Süreçler

(3-0) 3

9

EE 533

Sayısal İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 550

İşlemsel Biyoloji

(3-0) 3

9

EE 551

Sayısal Haberleşme I

(3-0) 3

9

Programa kayıtlı öğrenciler Matematik Temeller Ders Listesinden bir ders almak zorundadır. EE 502 dersi zorunlu ortak ders olarak alınmış ise yerine bu listeden başka bir ders alınmalıdır.

Ders yükü, EE Ders Listesinden veya Mühendislik ve Fen Fakültelerindeki dersler alınarak tamamlanabilir.

Toplam Kredi (en az) :21
Kredili Ders Sayısı (en az) :  7