Abdurrahman Gümüş’ün Açtığı Dersler

EE 565 Biyomedikal Enstrümantasyon

EE 315 Elektronik Laboratuvarı

PN kavşakları, Diyot I-V eğrileri. Bipolar Jonksiyonlu Transistör (BJT) yükselticiler, DC (doğru akım) kutuplama, küçük işaret modelleri. Alan Etkili Transistör (FET) yükselticiler; DC kutuplama; küçük işaret modelleri. BJT yükselticilerin frekans yanıtı. İşlemsel yükselteç devreleri. Tasarım projesi.