Seçmeli lisans dersleri listesi

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ Ön Koşul (ÖK)               Birlikte Alma Koşulu (BAK) Uygulanan AKTS kredisi
EE 311 Sayısal Elektronik (3-0) 3   6
EE 334 Elektrik Mühendisleri için Sayısal Hesaplamaya Giriş (3-0) 3   6
EE 401 Yapay Sinir Ağları (3-0) 3   6
EE 402 Doğal Dil İşlemeye Giriş  (3-0) 3   6
EE 411 Fotoniğin Temelleri (3-0) 3   6
EE 412 Optik Haberleşme (3-0) 3   6
EE 423 Antenler (3-0) 3   6
EE 425 Mikrodalga Mühendisliği (3-0) 3   6
EE 426 Mikrodalga ve Anten Ölçümlerine Giriş (1-4) 3   6
EE 430 Sistem Biyolojisine Giriş (3-0) 3   6
EE 431 Görüntü ve Video İşlemeye Giriş (3-0) 3   6
EE 432 Konuşma İşleme (3-0) 3   6
EE 433 Sayısal İşaret İşlemeye Giriş (3-0) 3   6
EE 434 Biyomedikal Sinyal İşleme (3-0) 3   6
EE 436 Sinyal İşleme ve Sistem Kontrolün Matematiksel Temelleri (3-0) 3   6
EE 440 Kablosuz Ağ Teknolojileri (3-0) 3   6
EE 442 Bilgisayar Ağları (3-0) 3   6
EE 443 Gömülü Sistemler (3-2) 4   6
EE 444 CMOS Tümleşik Devre Tasarımına Giriş (3-0) 3   6
EE 445 Eğitim Planı Destekleyici Alan Dersi (3-0) 3   6
EE 452 Sayısal Dalga Biçimi Kodlaması (3-0) 3   6
EE 453 Yazılım Tanımlı İletişim (3-0) 3   6
EE 454 Otomotiv Elektroniğine Giriş (3-0)3 EE103, EE142, EE204, EE313 derslerinin alınması. 6
EE 455 Gezgin İletişim (3-0) 3   6
EE 461 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri (3-0) 3   6
EE 462 Optimal Kontrol (3-0) 3   6
EE 463 Robotiğe Giriş (3-0) 3   6
EE 465 Endüstriyel Güç Elektroniği (3-0) 3   6
EE 466 İleri Endüstriyel Güç Elektroniği (3-2) 4   6
EE 467 Sayısal Kontrol Sistemlerine Giriş (3-0) 3   6
EE 470 Yazılım Mühendisliğine Giriş  (2-2) 3   6
EE 472 Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi (3-0) 3   6
EE 491 Proje (1-4) 3   6
EE 492 Proje (1-4) 3   6
EE 499 Ortak Eğitim Dersi (0-6) 3   10