Barış Atakan’ın Açtığı Dersler

EE 564    Biyolojiden Esinlenen Çok Ölçekli Haberleşme                                                   

Difüzyon-reaksiyon denklemleri, ilk varış ve işgal olasılıkları (first-passage and occupation probabilities), yoğunluk ve değişi derecesi (gradient) algılama hassasiyeti, moleküler modülasyon/demodülasyon, moleküler haberleşmeye bilgi teorisel yaklaşımlar, tespit ve tahmin teknikleri, karınca kolonisi algoritması, yapay bağışıklık sistemi algoritması, yiyecek arama teorisi (foraging theory), kuralsız ağlar (ad hoc networks) için karınca kolonisinden esinlenen yönlendirme (routing) algoritması, yapay bağışıklık sisteminden esinlenen fırsatçı tayf erişim algoritması, kablosuz algılayıcı ağları için yiyecek aramadan esinlenen çapraz katmanlı haberleşme algoritması.

EE 554    Kablosuz İletişim                                                                                                

Hücresel radyo tasarım temelleri: frekans yeniden kullanımı, hücre aktarımı, girişim ve sistem kapasitesi. Gezgin kanal karakterizasyonu: büyük-ölçek yol kaybı, log-normal gölgeleme; küçük-ölçek bayılma ve  çok-yolluluk, gecikme saçılımı ve evreuyumlu bant genişliği, frekans seçiciliği, evreuyumlu zaman  ve Doppler saçılımı, hızlı ve yavaş bayılma. Gezgin radyo icin modulasyon teknikleri; alıcı karmaşiklığı, hata oranı analizi.verimli spektral kullanım. Değişik çeşitleme ve birleştirme teknikleri. Zaman, frekans ve kod bölüşümlü çoklu erişim; paket rezervasyonu, uzam bölüşümlü çoklu erişim. Kapasitenin bulunması ve ağ oluşturma.

EE 352 Haberleşme Sistemleri I

Haberleşme sistemlerinin blokları. Modülasyona giriş; Genlik modülasyonu (GM) yöntemleri ve açısal modülasyon yöntemleri, frekans bölmeli çoğullama. Gürültü; Gürültünün GM ve frekans modülasyonu sinyallerine etkisi; İletim kayıpları; PLL (faz kilitlemeli döngü) ile taşıyıcı fazı kestirimi; Kaynak-kodlama teoremi, Entropi, Nicemleme, darbe kod modülasyonu (PCM), fark darbe kodlaması (DPCM), delta modülasyonu, zaman bölmeli çoğullama; Darbe iletimi: darbe genlik modülasyonu, darbe süresi modülasyonu, darbe genişliği modülasyonu.

EE 451 Haberleşme Sistemleri II 

Darbe genlik modülasyonu (PAM), genlik kaydırmalı anahtarlama (ASK), frekans kaydırmalı anahtarlama (FSK), faz kaydırmalı anahtarlama (PSK), dördün genlik modülasyonu (QAM), sürekli evreli modülasyon (CPM), M-li iletim şemaları, En iyi alıcı tasarımı: İkili/M-li iletim şemaları için hata olasılıkları, simgeler arası karışma, denkleştirme, göz çizeneği. Bant geçen veri iletimi, taşıyıcı eşzamanlaması, kanal kapasitesi, kodlama: doğrusal blok kodlar ve evrişimsel kodlar.

EE 442 Bilgisayar Ağları 

7 katmanlı ISO-OSI modeli. Fiziksel Katman Temelleri: Veri hızı, Modulasyon, Kodlama; Veri Bağlantı Katman Temelleri: Çerçeveleme, CSMA/CD; Ağ Katmanı Protokolleri: IPv4 ve IPv6, Paket gönderme ve yönlendirme, Çoklu gönderme; Gönderme Katmanı Protokolleri: UDP, TCP, RTP, RTCP, RTSP, Sıkışıklık kontrolü; Kullanım Katmanı Protokolleri: HTTP, FTP, SMTP.

EE 453 Yazılım Tanımlı İletişim 

Yazılım tanımlı iletişimin ana motivasyonu, bir dijital radyonun bileşenleri, alıcı filtresi, denkleştirme, taşıyıcı ve saat düzeltme ve otonom kazanç kontrolü için uyarlamalı algoritmalar, kanal kodlama yöntemleri, bütün bir yazılım tanımlı alıcının MATLAB kullanılarak uygulamaya konulması, RTL-SDR’a genel bakış ve gerçek dataların işlenmesi.

EE491 – Proje I
EE492 – Proje II