Berna Özbek’in Açtığı Dersler

EE 551 Sayısal Haberleşme I

Sayısal haberleşme sistemlerini elemanları. Kaynak kodlaması. Kanal kapasitesi. Haberleşme sinyal ve sistemlerinin karakterizasyonu. Gauss gürültülü kanal için en iyi alıcı. Bant kısıtlı kanallar için sinyal tasarımı. Sönümlü kanallar. Yayılı-izgeli haberleşmeye giriş.

EE 552 Sayısal Haberleşme II

Taşıyıcı ve sembol senkronizasyonu. Blok ve evrişimsel kanal kodlaması. Çok kanallı ve çok antenli tekniklere giriş. Denkleştirme.

EE 554 Kablosuz İletişim

Hücresel radyo tasarım temelleri: frekans yeniden kullanımı, hücre aktarımı, girişim ve sistem kapasitesi. Gezgin kanal karakterizasyonu: büyük-ölçek yol kaybı, log-normal gölgeleme; küçük-ölçek bayılma ve çok-yolluluk, gecikme saçılımı ve evreuyumlu bant genişliği, frekans seçiciliği, evreuyumlu zaman ve Doppler saçılımı, hızlı ve yavaş bayılma. Gezgin radyo icin modulasyon teknikleri; alıcı karmaşiklığı, hata oranı analizi.verimli spektral kullanım. Değişik çeşitleme ve birleştirme teknikleri. Zaman, frekans ve kod bölüşümlü çoklu erişim; paket rezervasyonu, uzam bölüşümlü çoklu erişim. Kapasitenin bulunması ve ağ oluşturma.

EE 557 Kablosuz İletişimde Çoklu Anten Teknikleri

Kablosuz iletişim sistemlerinde çoklu anten tekniklerini kullanan çoklu-giriş çoklu-çıkış (ÇGÇÇ) sistemlerinin temel teorisi. ÇGÇÇ kanal modellenmesi ve kanal kapasitesi. Uzamsal çeşitleme teknikleri, uzay-zaman kod dizaynı ve uzamsal çoğullama teknikleri. ÇGÇÇ ve uzay-zaman denkleştirme ve alıcı yapıları. Geribesleme bilgisinin vericide çoklu anten tekniklerini kullanarak açığa çıkarılması. Çoklu verici ve/veya alıcı antenli dikgen frekans bölmeli çoğullama (DFBÇ) sistemleri.