Fatih Yaman’ın Açtığı Dersler

EE425  Mikrodalga Mühendisliği

Pasif elemanlar ve yüksek frekanslardaki davranışları, transmisyon hat teorisi ve eşdeğer devresi, Smith Abağı, tek ve çok kapılı devreler, S parametreleri, RF filtreleri, rezonans devreleri, empedans uygunlaştırma ve besleme devreleri, RF kuvvetlendirici tasarımı, kazanç,kararlılık, gürültü, osilatör ve karıştırıcı devreler

EE426  Mikrodalga ve Anten Ölçümlerine Giriş

RF ve mikrodalga devre elemanları ve aletler i derste önce teorik olarak anlatılacaktır.Daha sonra elektromanyetik, anten ve RF- mikrodalga derslerinde görülen konular kapsamında deneyler yapılacaktır. Bunlar, mikrodalga devrelerinde frekans spektrumu ve güç ölçümleri, değişik iletim hatlarında durna dalga ölçümleri , S-parametrelerinin ölçümleri. Kuvvetlerindirici, yönlendirici sirkilatör, filtre gibi devre elemanlarının karakteristiklerinin ölçümleri değişik antenlerin empedanslarının ve yayınım paternlerinin ölçümleri

EE 522 Elektromanyetik Alanlar Teorisinde Sayısal Metodlar

Matris denklemlerin ve matris özdeğer problemlerinin sayısal özümü. Moment metodu. Sonlu eleman ve sonlu fark metodları. Değişimsel metodlar. Spektral domain yaklaşımları. Metodların farklı anten ve saılım problemlerine uygulanması, mikrodalga pasif elemanların özümlenmesi.

EE 524 Mikrodalga Elemanları ve Uygulamaları

Transmisyon hatları ve dalga kılavuzları: Hat denklemleri, koaksiyal hatlar, dalga kılavuzu, mikroşerit hatlar. Pasif elemanlar: Konnektör, zayıflatıcı, rezonatör ve filtreler, yönlü kuplör, isolator ve dairesel kuplör. Mikrodalga tüpleri: Klistron, yürüyen dalga tüpü. Diyotlar: kapasite diyodu, parametrik kuvvetlendirici, pindiyot, tünel diyot, Gunn elemanları, IMPATT. Transistör: iki kutuplu ve alan etkili transistörler, kuvvetlendericiler, karıştırıcı, osilatörler.