Matematik Temeller Ders Listesi

Ders Kodu            Dersin Adı                                                                                           Kredi        AKTS
EE 501 Matematiksel Analizin Temelleri (3-0) 3 9
EE 502 Doğrusal Sistem Kuramı (3-0) 3 9
EE 503 İşlemsel Araştırma İçin Matematik ve Eniyileme (3-0) 3 9
EE 504 Matris İşlemleri (3-0) 3 9
MATH515 Reel Analiz (3-0) 3 8
MATH516 Kompleks Analiz (3-0) 3 8
MATH517 İleri Doğrusal Cebir (3-0) 3 8
MATH518 Sayısal Doğrusal Cebir (3-0) 3 7
MATH519 Matematiksel Fizik Metodları (3-0) 3 8
MATH527 Temel Soyut Cebir (3-0) 3 8
MATH533 Sıradan Diferansiyel Denklemler (3-0) 3 8
MATH534 Kısmi Diferansiyel Denklemler (3-0) 3 8
MATH539 Sayısal Analiz (3-0) 3 8
MATH540 Kısmi Diferansiyel Denklemler Sayısal Çözümü (3-0) 3 7
PHYS501 Fiziğin Matematiksel Metodları I (3-0) 3 7
PHYS502 Fiziğin Matematiksel Metodları II (3-0) 3 8