Mustafa A. Altınkaya’nın Açtığı Dersler

EE 532 Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim

Doğrusal cebir ve doğrusal sistemler tekrarı; Kestirim kuramı temel kavramları: En büyük olabilirlik, en büyük sonsal, en küçük kareler, en az ortalama kareler kestirimleri. Yanlılık, varyans, ortalama kareleme hatası, tuttarlılık, etkinlik. Statik sistemler icin doğrusal kestirim: En küçük kareler ve polinom yöntemleri, Doğrusal Dinamik Sistemlere Raslantısal Girişler. Doğrusal Dinamik Sistemler için durum kestirimi: Kalman süzgeci. Doğrusal olmayan dinamik sistemler icin durum kestirimi: Genişletilmiş Kalman süzgeci, parçaçık süzgeci, kokusuz Kalman süzgeci. Stokastik Diferansiyel Denklemler.

EE 538 Sezim ve Kestirim Kuramları

Klasik istatistiksel karar kuramları, karar kriterleri ve kompozit hipotez testi. Alıcı çalşma karakteristikleri ve hata olasılı, haberleşme ve radar uygulamaları. Rastgele parametrelerin ve bilinmeyen sinyallerin sezilmesi, olasılıklı sinyallerin algılanması, parametrik olmayan algılama yöntemleri, sinyal tasarımına giriş, belirsizlik fonksiyonu, kesinsizlik prensibi, radar ve sonar uygulamaları.

EE 551 Sayısal Haberleşme I

Sayısal haberleşme sistemlerini elemanları. Kaynak kodlaması. Kanal kapasitesi. Haberleşme sinyal ve sistemlerinin karakterizasyonu. Gauss gürültülü kanal için en iyi alıcı. Bant kısıtlı kanallar için sinyal tasarımı. Sönümlü kanallar. Yayılı-izgeli haberleşmeye giriş.

EE 552 Sayısal Haberleşme II

Taşıyıcı ve sembol senkronizasyonu. Blok ve evrişimsel kanal kodlaması. Çok kanallı ve çok antenli tekniklere giriş. Denkleştirme.

EE 553 Hata Denetim Kodları

Cebir ve Galois alanlarına giriş. Doğrusal öbek kodları, çevrimsel kodlar, BCH ve Reed-Solomon kodları, evrişimsel kodları içeren çeşitli hata denetim kodlama teknikleri. Viterbi algoritması. Kafes kodlanmş kipleme.