Salih Dinleyici’nin Açtığı Dersler

EE 511 Fiber Optik Haberleşmeye Giriş

Fiber içinde optik iletim: Kayıp ve zayıflama, saçılma, dağılma, polarizasyon ve optik iletimdeki doğrusal olmayan fenomenler. Optik kaynaklar ve dedektörler. Kaynak ve dedektörlerin fiber optik’e bağlanması: optik bağlantılar ve eklemler. Bağlaşık olmayan alıcılar ve performansları, bağlaşık olmayan fiber optik haberleşme sistemleri.

EE 512 İleri Fiber Optik Kavramlar

Heterodyne ve homodyne demodülasyonlu bağlaşık fiber optik haberleşme sistemleri. Fiber optik yükselticiler, frekans bölmeli çoklama ve zaman bölmeli çoklama. Dalgaboyu bölmeli çoklamalı sistemler. Darbe iletimi ve sıkıştırılması. Soliton.

EE 514 Principles of Modern Optical Systems

A general review of ray optics, wave optics, beam optics, fourier optics and photon Optics. Electromagnetic theory of optics and polarization; optical waveguides; fiber optics; optical resonators, optical fiber sensors; theory, applications and system considerations. An overview of the other principal application of optics.

EE 515 Opto-Elektronik

Opto-elektronik ile ilgili elektromanyetik kuramların tekrarı. Işınların yayılımı, küresel dalgalar ve Gaussian ışın demeti. Optik rezonatörler. optik yayınımın algılanması ve modüle edilmesi. Optik ışınım algılama ve üretimde gürültü. Işık ve sesin etkileşimi. Fiber optik uygulamaları.

EE 516 Fourier Optik

Fourier kuramının optik görüntü ve data işlemeye uygulamaları, analizi ve sentezi; Işığın yayılması ve difraksiyon kuramı. Fresnel ve Fraunhofer yaklaşımları. Merceklerin Fourier dönüm özellikleri. Bağlaşık ve bağlaşık olmayan ışık ile görüntü formasyonu. Görüntüleme sistemlerinin transfer fonksiyonları. Holografi.