Eğitim planı (yüksek lisans)

Eğitim Planı (Yüksek Lisans)

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Ortak Dersler:

EE 500

(0-1)NC*

Yüksek Lisans Araştırma ve Tezi
EE 598

(0-2)NC

Araştırma Semineri
EE 8XX

(4-0)NC

Uzmanlık Alanı Dersi
EE 9XX

(4-0)NC

Uzmanlık Alanı Dersi

* NC: Kredisiz.

 

Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Yüksek Lisans Semineri dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

Zorunlu ortak derslere ek olarak programa kayıtlı öğrenciler aşağıdaki derslerden üç tanesini almak zorundadır.

 

EE 502

(3-0)3

Doğrusal Sistem Kuramı
EE 510

(3-0)3

Fotonik
EE 521

(3-0)3

İleri Elektromanyetik Kuramı
EE 531

(3-0)3

Olasılık ve Rasgele Süreçler
EE 533

(3-0)3

Sayısal İşaret İşleme
EE 550

(3-0)3

İşlemsel Biyoloji
EE 551

(3-0)3

Sayısal Haberleşme I

Mathematik Temeller Dersi:

Programa kayıtlı öğrenciler Matematik Temeller Ders Listesinden bir ders almak zorundadır. EE 502 dersi zorunlu ortak ders olarak alınmış ise yerine bu listeden başka bir ders alınmalıdır.

Seçmeli Dersler:

Ders yükü, EE Ders Listesinden veya Mühendislik ve Fen Fakültelerindeki derler alınarak tamamlanabilir.

 

Toplam Kredi (en az) : 21
Kredili Ders Sayısı (en az) :   7

 

Lisansüstü Eğitim menüsüne dönüş