Bitirme Projesi Poster Sunumları

Yoğun geçen bir dönemin ardından son sınıf öğrencilerimiz bitirme projelerini teslim ederek jüri üyeleri önünde profesyonel sözlü sunumlar gerçekleştirdiler.

20 Ocak 2023’te öğrenciler Bölüm binamızın girişinde düzenlenen bir etkinlik ile posterlerini sundular ve proje eserlerini sergilediler. Hareketli poster oturumu, öğrencilerin proje sonuçları hakkında hocaları ile fikir alış verişi yapmaları, lisans yolculukları üzerinde düşünmeleri ve akranları tarafından tamamlanan projeleri gözlemlemeleri için mükemmel bir fırsat sağladı.

Hepsine gelecek planlarında başarılar diliyor ve mezunlarımızı çeşitli vesilelerle tekrar İYTE kampüsünde görmeyi dört gözle bekliyoruz.

Proje Başlıkları
Coverage Analysis for Wireless Passive Sensor Networks
Analysis of RF Energy Harvesting in Wireless Sensor Networks
Physical Layer Security for RIS Based Communications
Rate Splitting for multiple access for Downlink Communication Systems
Power Control for Cell-Free Massive MIMO with Machine Learning
Performance Evaluations of Precoding Schemes in MIMO using Sionna
Dynamic Web Page Design Based on LinkedIn Alumni Profile Analysis in Accordance with the Department's Needs
RC Car CAN Implementation: Traffic Sign Recognition
Comparisonal Study for Liver Segmentation in CT Abdominal Images
Author Estimation and Text Summary in Literary Texts
Sound Source Localization
Implementation of a Phase Demodulation Algorithm for Optical Reflectometry Systems
Speech Recognition Using Tiny Machine Learning (Tiny-ML) on Different Edge Devices (Arduino Nano 33 BLE Sense and Raspberry Pi)
Hand Gesture Controlled Robotic Arm using Gazebo Simulation Environment and ROS Tools
DriverSense: Real-Time Automobile Driver Analysis Software Development
Plant Segmentation from Aerial Field Images using Attention-Based U-Net Model
Ethereum Blockchain Smart Contract Vulnerability Detection using Deep Learning
Exploration of Turkish Song Musics and Lyrics Using AI Methods
Text Summarization with Natural Language Processing
Sentiment Analysis of Product Reviews
Traffic Sign Recognition on a Remote-Controlled Car
Traffic Sign Recognition
Admiral's Ship Game