Barbaros Özdemirel’in Açtığı Dersler

EE 212 Elektronik I

Yarı iletken devre elemanları fiziği, diyod, FET ve BJT çalışma prensipleri. Diyod devreleri.Temel tek katlı BJT ve FET yükselticilerde DC kutuplama ve küçük işaret modelleri.Diferansiyel yükselticiler, işlemsel yükselteç devreleri. Spice benzetimci kullanılarak devre analizine giriş.

EE 313 Elektronik II

Çıkış katları ve güç yükselticileri çok katlı yükselticiler. Yükselticilerde frekans yanıtı, geri besleme ve kararlılık. Onarıcı-yineleyici devreler; MOSFET and TTL mantık devreleri.Doğrusal güç düzenleyicileri. Anahtarlayıcı güç sürücüleri ve düzenleyiciler. Devre elemanları, baskı devre tasarımı ve kablo bağlantıları.

EE 315 Elektronik Laboratuvarı

PN kavşakları, Diyot I-V eğrileri. Bipolar Jonksiyonlu Transistör (BJT) yükselticiler, DC (doğru akım) kutuplama, küçük işaret modelleri. Alan Etkili Transistör (FET) yükselticiler; DC kutuplama; küçük işaret modelleri. BJT yükselticilerin frekans yanıtı. İşlemsel yükselteç devreleri. Tasarım projesi.

EE 316 Elektronik Tasarım Projesi

Öğrenci grupları elektronik uygulamalarla ilgili projelerde çalışırlar. Proje konuları anahtarlamalı sürücüler ve güçlendiriciler , sayısal devreler ve kullanıcı arayüzleri, kapalı devre denetim, AC güç denetimi topraklama hatası belirleme , çeşitli elektonik algılayıcı ve dönüştürücüler, optik ve telsiz veri iletimi ve temel modülasyon yöntemlerinin içerir. Teknik yazı konuları ve bütün projelerin önemli noktaları sınıf toplantılarında işlenir

EE 342 Sayısal Sistem Tasarımı

Boolean cebri, mantık devreleri ve gerçekleştirme teknolojileri. Verilog DTD (Donanım Tanımlama Dili) programlama temelleri ve yazım biçemi. Sayısal tasarım ve eniyileme yöntemleri; zamanlama kavramları, paralellik, çizelgeleme, veri akışı denetimi.Öğrencilerden kendilerine verilen basit tasarım projelerine getirdikleri çözümleri sunumlar ve proje raporları aracılığıyla tüm sınıfla paylaşmaları beklenir.

EE 443 Gömülü Sistemler

Mikroişlemci temelleri, yaygın mikroişlemci mimarileri ve çevirici dili. Gömülü sistemlerin donanım ve yazılımının tasarımı ve geliştirilmesi; mikrodenetimci çevre birimleri, gerçek zamanda programlama kavramları, veri akışı denetimi ve iş kesme komutları. Gerçek zamanda süreç ve veri akışı denetim uygulamaları, iletişim protokolleri, gerçek zaman işletim sistemleri, sistem içi programlama.

EE565 Biyomedikal Enstrümantasyon