Doktora Eğitim Planı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programı

Ders Kodu            Dersin Adı                                                                                       Kredi     AKTS

EE 598

Araştırma Semineri *

(0-2) NC

9

EE 600

Doktora Tezi

(0-1) NC

26

EE 8XX

EE 698

EE590

Uzmanlık Alanı Çalışmaları

Doktora İçin Araştırma Semineri

Mühendisler İçin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik**

(8-0) NC

(0-2) NC

(0-2) NC

4

9

5

* Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler, Yüksek Lisans Semineri dersini ilk 6 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

**Eğer Yüksek Lisans sırasında alındıysa bu dersin doktora kapsamında tekrar alınması zorunlu değildir.

Zorunlu ortak derslere ek olarak programa kayıtlı öğrenciler bir araştırma alanı seçmeli ve bu alandaki zorunlu dersleri almak zorundadır. Araştırma alanı zorunlu derslerinden herhangi biri veya eşdeğeri önceki çalışmalarda alınmış ise yerine başka bir ders alınmalıdır. Araştırma alanı dersleri aşağıda verilmiştir.

Alan 1:            Akıllı Sistemler ve Kontrol

EE 502

Doğrusal Sistem Kuramı

(3-0) 3

9

EE 531

Olasılık ve Rasgele Süreçler

(3-0) 3

9

EE 532

Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim

(3-0) 3

9

EE 533

Sayısal İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 534

İleri Sayısal Sinyal İşleme

(3-0) 3

9

EE 538

Sezim ve Kestirim Kuramları

(3-0) 3

9

EE 543

Yapay Sinir Sistemleri

(3-0) 3

9

EE 546

Örüntü Tanıma

(3-0) 3

9

EE 547

Bilgisayarla Görme

(3-0) 3

9

EE 556

Doğrusal Olmayan Sistemlerin Çözümlenmesi

(3-0) 3

9

EE 559

Doğrusal Olmayan Denetçi Tasarımı

(3-0) 3

9

EE 560

Robot Manipülatör Kontrolu

(3-0) 3

9

EE 561

İleri Robot Kinematiği

(3-0) 3

9

 

EE 502 ve EE 556 Alan 1’in zorunlu dersleridir.

 

Alan 2:            İşaret İşleme

EE 531

Olasılık ve Rasgele Süreçler

(3-0) 3

9

EE 532

Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim

(3-0) 3

9

EE 533

Sayısal İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 534

İleri Sayısal Sinyal İşleme

(3-0) 3

9

EE 535

Uyarlamalı Süzme Kuramı

(3-0) 3

9

EE 536

Konuşma İşleme I

(3-0) 3

9

EE 537

Konuşma İşleme II

(3-0) 3

9

EE 538

Sezim ve Kestirim Kuramları

(3-0) 3

9

EE 539

Ses İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 540

Wavelet Kuramı Katlı-Çözünürlüklü İşaret Çözümlemesi

(3-0) 3

9

EE 541

Konuşma Sentezi

(3-0) 3

9

EE 542

Çokboyutlu İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 545

Görüntü İşleme

(3-0) 3

9

EE 546

Örüntü Tanıma

(3-0) 3

9

 

EE 547

Bilgisayarla Görme

(3-0) 3

9

EE 548

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar

(3-0) 3

9

EE 549

Biyomedikal Görüntü Analizi

(3-0) 3

9

EE 550

İşlemsel Biyoloji

(3-0) 3

9

EE 565

Biyomedikal Enstrumantasyon

(3-0) 3

9

 

EE 531 ve EE 533 Alan 2’nin zorunlu dersleridir.

 

Alan 3:            Haberleşme Sistemleri

EE 505

Haberleşme Ağ Analizi

(3-0) 3

9

EE 531

Olasılık ve Rasgele Süreçler

(3-0) 3

9

EE 532

Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim

(3-0) 3

9

EE 533

Sayısal İşaret İşleme

(3-0) 3

9

EE 534

İleri Sayısal Sinyal İşleme

(3-0) 3

9

EE 535

Uyarlamalı Süzme Kuramı

(3-0) 3

9

EE 538

Sezim ve Kestirim Kuramları

(3-0) 3

9

EE 544

Bilişim Kuramı ve Kodlama

(3-0) 3

9

EE 551

Sayısal Haberleşme I

(3-0) 3

9

EE 552

Sayısal Haberleşme II

(3-0) 3

9

EE 553

Hata Denetim Kodları

(3-0) 3

9

EE 554

Kablosuz İletişim

(3-0) 3

9

EE 555

Bilgisayar İletişim Ağları

(3-0) 3

9

EE 557

Kablosuz İletişimde Çoklu Anten Teknikleri

(3-0) 3

9

EE 558

İleri Kablosuz İletişim

(3-0) 3

9

EE 562

Haberleşme Devreleri

(3-0) 3

9

EE 564

Biyolojiden Esinlenen Çok Ölçekli Haberleşme

(3-0) 3

9

 

EE 531 ve EE 551 Alan 3’ün zorunlu dersleridir.

 

Alan 4:            Elektromagnetik Alanlar, Mikrodalga, Fotonik ve Optik Haberleşme

EE 510

Fotonik

(3-0) 3

9

EE 511

Fiber Optik Haberleşmeye Giriş

(3-0) 3

9

EE 512

İleri Fiber Optik Kavramlar

(3-0) 3

9

EE 513

Fiber Optik Sensörler

(3-0) 3

9

EE 515

Opto-elektronik

(3-0) 3

9

EE 516

Fourier Optik

(3-0) 3

9

EE 521

İleri Elektromanyetik Kuramı I

(3-0) 3

9

EE 522

Elektromanyetik Alanlar Teorisinde Sayısal Metodlar

(3-0) 3

9

EE 523

Anten Kuramı

(3-0) 3

9

EE 524

Mikrodalga Elemanları ve Uygulamaları

(3-0) 3

9

EE 525

Elektromanyetik Teoride Asimptotik Teknikler

(3-0) 3

9

EE 526

İleri Elektromanyetik Kuramı II

(3-0) 3

9

EE 527

Mikrodalga Ölçüm Teknikleri

(3-0) 3

9

 

EE 510 ve EE 521 Alan 4’ün zorunlu dersleridir.

Programa kayıtlı öğrenciler seçtiği araştırma alanı dışında kalan alalardan bir ders almak zorundadır.

Programa kayıtlı öğrenciler Matematik Temeller Ders Listesinden bir ders almak zorundadır. EE 502 dersi zorunlu ortak ders olarak alınmış ise yerine bu listeden başka bir ders alınmalıdır.

Ders yükü, EE Ders Listesinden veya Mühendislik ve Fen Fakültelerindeki dersler alınarak tamamlanabilir.

Toplam Kredi (en az) : 21 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az) :   7 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Toplam Kredi (en az) : 42 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az) : 14 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)