Doktora Eğitim Planı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programı

Ders Kodu            Dersin Adı                                                                                       Kredi     AKTS

EE 598

Araştırma Semineri *

(0-2) NC

9

EE 600

Doktora Tezi

(0-1) NC

26

EE 8XX

EE 698

EE590

Uzmanlık Alanı Çalışmaları

Doktora İçin Araştırma Semineri

Mühendisler İçin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik**

(8-0) NC

(0-2) NC

(0-2) NC

4

9

5

* Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler, Yüksek Lisans Semineri dersini ilk 6 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

**Eğer Yüksek Lisans sırasında alındıysa bu dersin doktora kapsamında tekrar alınması zorunlu değildir.

Zorunlu ortak derslere ek olarak programa kayıtlı öğrenciler bir araştırma alanı seçmeli ve bu alandaki zorunlu dersleri almak zorundadır. Araştırma alanı zorunlu derslerinden herhangi biri veya eşdeğeri önceki çalışmalarda alınmış ise yerine başka bir ders alınmalıdır. Araştırma alanı dersleri aşağıda verilmiştir.

Alan 1:            Akıllı Sistemler ve Kontrol

EE 502Doğrusal Sistem Kuramı(3-0) 39
EE 531Olasılık ve Rasgele Süreçler(3-0) 39
EE 532Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim(3-0) 39
EE 533Sayısal İşaret İşleme(3-0) 39
EE 534İleri Sayısal Sinyal İşleme(3-0) 39
EE 538Sezim ve Kestirim Kuramları(3-0) 39
EE 543Yapay Sinir Sistemleri(3-0) 39
EE 546Örüntü Tanıma(3-0) 39
EE 547Bilgisayarla Görme(3-0) 39
EE 556Doğrusal Olmayan Sistemlerin Çözümlenmesi(3-0) 39
EE 559Doğrusal Olmayan Denetçi Tasarımı(3-0) 39
EE 560Robot Manipülatör Kontrolu(3-0) 39
EE 561İleri Robot Kinematiği(3-0) 39

EE 502 ve EE 556 Alan 1’in zorunlu dersleridir.

Alan 2:            İşaret İşleme

EE 531Olasılık ve Rasgele Süreçler(3-0) 39
EE 532Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim(3-0) 39
EE 533Sayısal İşaret İşleme(3-0) 39
EE 534İleri Sayısal Sinyal İşleme(3-0) 39
EE 535Uyarlamalı Süzme Kuramı(3-0) 39
EE 536Konuşma İşleme I(3-0) 39
EE 537Konuşma İşleme II(3-0) 39
EE 538Sezim ve Kestirim Kuramları(3-0) 39
EE 539Ses İşaret İşleme(3-0) 39
EE 540Wavelet Kuramı Katlı-Çözünürlüklü İşaret Çözümlemesi(3-0) 39
EE 541Konuşma Sentezi(3-0) 39
EE 542Çokboyutlu İşaret İşleme(3-0) 39
EE 545Görüntü İşleme(3-0) 39
EE 546Örüntü Tanıma(3-0) 39
EE 547Bilgisayarla Görme(3-0) 39
EE 548Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar(3-0) 39
EE 549Biyomedikal Görüntü Analizi(3-0) 39
EE 550İşlemsel Biyoloji(3-0) 39
EE 565Biyomedikal Enstrumantasyon(3-0) 39
EE 566Nanoteknoloji ve Uygulamalarına Giriş(3-0) 39
EE 567Biosensörler ve Hasta Başı Tanı Sistemleri(3-0) 39
EE 571Mikroelektromekanik Sistemlere Giriş (MEMS)(3-0) 39
EE 572Nanobilim ve Nanoteknolojide Enstrumantasyon(3-0) 39

EE 531 ve EE 533 Alan 2’nin zorunlu dersleridir.

Alan 3:            Haberleşme Sistemleri

EE 505Haberleşme Ağ Analizi(3-0) 39
EE 531Olasılık ve Rasgele Süreçler(3-0) 39
EE 532Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim(3-0) 39
EE 533Sayısal İşaret İşleme(3-0) 39
EE 534İleri Sayısal Sinyal İşleme(3-0) 39
EE 535Uyarlamalı Süzme Kuramı(3-0) 39
EE 538Sezim ve Kestirim Kuramları(3-0) 39
EE 544Bilişim Kuramı ve Kodlama(3-0) 39
EE 551Sayısal Haberleşme I(3-0) 39
EE 552Sayısal Haberleşme II(3-0) 39
EE 553Hata Denetim Kodları(3-0) 39
EE 554Kablosuz İletişim(3-0) 39
EE 555Bilgisayar İletişim Ağları(3-0) 39
EE 557Kablosuz İletişimde Çoklu Anten Teknikleri(3-0) 39
EE 558İleri Kablosuz İletişim(3-0) 39
EE 562Haberleşme Devreleri(3-0) 39
EE 564Biyolojiden Esinlenen Çok Ölçekli Haberleşme(3-0) 39

EE 531 ve EE 551 Alan 3’ün zorunlu dersleridir.

Alan 4:            Elektromagnetik Alanlar, Mikrodalga, Fotonik ve Optik Haberleşme

EE 510Fotonik(3-0) 39
EE 511Fiber Optik Haberleşmeye Giriş(3-0) 39
EE 512İleri Fiber Optik Kavramlar(3-0) 39
EE 513Fiber Optik Sensörler(3-0) 39
EE 515Opto-elektronik(3-0) 39
EE 516Fourier Optik(3-0) 39
EE 521İleri Elektromanyetik Kuramı I(3-0) 39
EE 522Elektromanyetik Alanlar Teorisinde Sayısal Metodlar(3-0) 39
EE 523Anten Kuramı(3-0) 39
EE 524Mikrodalga Elemanları ve Uygulamaları(3-0) 39
EE 525Elektromanyetik Teoride Asimptotik Teknikler(3-0) 39
EE 526İleri Elektromanyetik Kuramı II(3-0) 39
EE 527Mikrodalga Ölçüm Teknikleri(3-0) 39

EE 510 ve EE 521 Alan 4’ün zorunlu dersleridir.

Programa kayıtlı öğrenciler seçtiği araştırma alanı dışında kalan alalardan bir ders almak zorundadır.

Programa kayıtlı öğrenciler Matematik Temeller Ders Listesinden bir ders almak zorundadır. EE 502 dersi zorunlu ortak ders olarak alınmış ise yerine bu listeden başka bir ders alınmalıdır.

Ders yükü, EE Ders Listesinden veya Mühendislik ve Fen Fakültelerindeki dersler alınarak tamamlanabilir.

Toplam Kredi (en az) : 21 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az) :   7 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Toplam Kredi (en az) : 42 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az) : 14 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)