(01.12.2020) 2020-2021 Güz Dönemi EE491 Dersi için Duyuru

Her grup için Microsoft Teams üzerinden sınıflar açılmıştır. Proje Değerlendirme Jürileri dosyasında ders kodları ilan edilmiştir.

Tüm öğrencilerin kendi grubundaki derse kayıt olması gereklidir.

Bitirme Projesi Ara Raporu teslim tarihi: 11 Aralık 2020 (Microsoft Teams’e yüklenecektir)

Bitirme projesi Tez Raporu Teslim Tarihi: 22 Ocak 2021 (Microsoft Teams’e yüklenecektir)

Uzaktan Erişimle Proje Sözlü Sunumlarının Gerçekleştirilmesi: 18 Ocak 2021 Haftası

Bitirme Projesi Poster ve Kısa Video/Demo (opsiyonel)  Teslim Tarihi: 29 Ocak 2021 (Poster için Microsoft Teams Ders Kodu: jhzslds)