EE Ders Listesi

Ders Kodu            Dersin Adı                                                                                           Kredi        AKTS
EE 501 Matematiksel Analizin Temelleri (3-0) 3 9
EE 502 Doğrusal Sistem Kuramı (3-0) 3 9
EE 503 İşlemsel Araştırma İçin Matematik ve Eniyileme (3-0) 3 9
EE 504 Matris İşlemleri (3-0) 3 9
EE 505 Haberleşme Ağ Analizi (3-0) 3 9
EE 510 Fotonik (3-0) 3 9
EE 511 Fiber Optik Haberleşmeye Giriş (3-0) 3 9
EE 512 İleri Fiber Optik Kavramlar (3-0) 3 9
EE 513 Fiber Optik Sensörler (3-0) 3 9
EE 515 Opto-elektronik (3-0) 3 9
EE 516 Fourier Optik (3-0) 3 9
EE 521 İleri Elektromanyetik Kuramı I (3-0) 3 9
EE 522 Elektromanyetik Alanlar Teorisinde Sayısal Metodlar (3-0) 3 9
EE 523 Anten Kuramı (3-0) 3 9
EE 524 Mikrodalga Elemanları ve Uygulamaları (3-0) 3 9
EE 525 Elektromanyetik Teoride Asimptotik Teknikler (3-0) 3 9
EE 526 İleri Elektromanyetik Kuramı II (3-0) 3 9
EE 527 Mikrodalga Ölçüm Teknikleri (3-0) 3 9
EE 531 Olasılık ve Rasgele Süreçler (3-0) 3 9
EE 532 Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim (3-0) 3 9
EE 533 Sayısal İşaret İşleme (3-0) 3 9
EE 534 İleri Sayısal Sinyal İşleme (3-0) 3 9
EE 535 Uyarlamalı Süzme Kuramı (3-0) 3 9
EE 536 Konuşma İşleme I (3-0) 3 9
EE 537 Konuşma İşleme II (3-0) 3 9
EE 538 Sezim ve Kestirim Kuramları (3-0) 3 9
EE 539 Ses İşaret İşleme (3-0) 3 9
EE 540 Wavelet Kuramı Katlı-Çözünürlüklü İşaret Çözümlemesi (3-0) 3 9
EE 541 Konuşma Sentezi (3-0) 3 9
EE 542 Çokboyutlu İşaret İşleme (3-0) 3 9
EE 543 Yapay Sinir Sistemleri (3-0) 3 9
EE 544 Bilişim Kuramı ve Kodlama (3-0) 3 9
EE 545 Görüntü İşleme (3-0) 3 9
EE 546 Örüntü Tanıma (3-0) 3 9
EE 547 Bilgisayarla Görme (3-0) 3 9
EE 548 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar (3-0) 3 9
EE 549 Biyomedikal Görüntü Analizi (3-0) 3 9
EE 550 İşlemsel Biyoloji (3-0) 3 9
EE 551 Sayısal Haberleşme I (3-0) 3 9
EE 552 Sayısal Haberleşme II (3-0) 3 9
EE 553 Hata Denetim Kodları (3-0) 3 9
EE 554 Kablosuz İletişim (3-0) 3 9
EE 555 Bilgisayar İletişim Ağları (3-0) 3 9
EE 556 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Çözümlenmesi (3-0) 3 9
EE 557 Kablosuz İletişimde Çoklu Anten Teknikleri (3-0) 3 9
EE 558 İleri Kablosuz İletişim (3-0) 3 9
EE 559 Doğrusal Olmayan Denetçi Tasarımı (3-0) 3 9
EE 560 Robot Manipülatör Kontrolu (3-0) 3 9
EE 561 İleri Robot Kinematiği (3-0) 3 9
EE 562 Haberleşme Devreleri (3-0) 3 9
EE 563 Elektrik Mühendisliğinde Özel Konular (3-0) 3 9
EE 564 Biyolojiden Esinlenen Çok Ölçekli Haberleşme (3-0) 3 9
EE 565 Biyomedikal Enstrumantasyon (3-0) 3 9
EE 566 Nanoteknoloji ve Uygulamalarına Giriş (3-0) 3 9
EE 567 Biosensörler ve Hasta Başı Tanı Sistemleri (3-0) 3 9
EE 571 Mikroelektromekanik Sistemlere Giriş (MEMS) (3-0) 3 9
EE 572 Nanobilim ve Nanoteknolojide Enstrumantasyon (3-0) 3 9
EE 58X Elektrik Mühendisliğinde Seçilmiş Konular (3-0) 3 9