Enver Tatlıcıoğlu’nun Açtığı Dersler

EE 362 Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri

Matematiksel Modelleme : Transfer fonksiyonları, durum denklemleri, blok diyagramları. Sistem yanıtı,; performans tanımlamaları. Geri beslemeli sistemlerin kararlılığı: Routh-Hurwitz kriteri, Nyquist karalılık kriteri, kazanç ve faz marjları. Durum-Uzay teknikleri: Yönetilebilirlik, gözlenilebilirlik, kutup yerleştirilmesi ve kestirim tasarımı. Ayrık-zamanlı kontrol sistemleri.

EE 502 Doğrusal Sistem Kuramı

Doğrusal uzaylar, normlu doğrusal uzaylar, metrik uzaylar, Hilbert uzayı, doğrusal dönümlerin matris gösterimi, taban değiştirme. Diferansiyel denklemlerin temel kuramları. Dinamik sistemler. Durum geçiş matrisi, impuls yanıt matrisi. Özdeğer ve özvektörlerin dinamik yorumu. Minimal değer polinomları, matris fonksiyonu, sınırlı giriş ve sınırlı çıkış kararlılığı, denge noktaları, Liapunov’un kararlılık yaklaşımı.Cebirsel denklik, kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, minimal gerçekleştirme teoremi.