İSTATİSTİKİ SİNYAL İŞLEME

Akademisyenler

Prof. Dr. Mustafa A. Altınkaya

Araştırmacılar

Aslı Taşçı

Başlıca Araştırma Konuları

– Kör kaynak ayrıştırma

– Altuzay yöntemleri

– Ağır kuyruklu dağılımlar

– Doğrusal olmayan ortalama alma teknikleri

– Radar sinyali işleme

– Tüketici elektroniği için düşük karmaşıklıkta sinyal işleme algoritması dizaynı

Projeler

– Alfa stabil kaynakların kör ayrıştırması

– CDMA çalıştıran akıllı sensör ağları için kör kaynak ayrıştırma

-Kör teknikler kullanılarak CDMA sistemlerinde çok kullanıcılı algılama

– CDMA sistemlerinde bağımsız bileşen analizi uygulamaları – Sinüsoid sinyallerin altuzaya dayalı frekans tahmini

– Modal test etme yöntemleri ile yapısal çerçeve ve içi boş künk duvarların arasındaki etkileşimin incelenmesi

– DTV alıcılar için ileri sinyal işleme

– Dijital TV ve kablosuz sistemler için ileri kanal modelleme ve sinyal işleme (CHASP)

Kolaboratörler

– Techwell, Inc., California, USA