Projects

Ongoing Projects

Project Coordinator: Berna Özbek, HORIZON-MSCA-DN-2021,2.7MEuro (IYTE Budged 320000Euro),2023-2027

 • Fiber Optik Algılayıcı Destekli Güvenli Endüstriyel Mikrodalga Isıtma Sistemi

Project Coordinator: Kıvılcım YÜKSEL ALDOĞAN, 121N535, 1071 Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine katılımın arttırılmasına yönelik destek programı, 2021-2024

 • Levy Süreçleriyle Modellenmiş Karmaşık Elektrik Güç Ağlarında Kararlılık Analizi, Kestirim ve Kontrol

Project Coordinator: Prof. Dr. Ferit Acar Savacı, TUBITAK 1001, 2021-2024

 • Toprağa Gömülü Beton Su Depolarındaki Çatlakların Ve Su Sızıntılarının, Su Boşaltılmadan, Ultrasonik Sensör Verilerinden Hareketle, Yapay Zekâ Ile Programlanmış Su Altı Robotu İle Tespiti

Project Coordinator: Prof. Dr. Ferit Acar Savacı, TÜBİTAK 1512 BIGG

Completed Projects

 • Signal Reconstruction in Molecular Communications

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Barış Atakan, TÜBİTAK, Grantno.119E041, (2019-2022)

Project IYTE Coordinator: Berna Özbek, H2020-MSCA-RISE-2018, 897.000 Euro (IYTE Budged 216200Euro), 2018-2023

 • Hayali ve Gerçek Motor Fonksiyonlarda Beyin Bölgeleri Arasındaki Uyumlu Davranışı Veri Odaklı Çözümleyen Yeni Bir Beyin Bilgisayar Arayüzü Yaklaşımı

Project Coordinator: Prof. Dr. Bilge Karaçalı, TUBİTAK 1001, 2018-2021

 • Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler

Project Researcher: Enver Tatlıcıoğlu, TUBİTAK 1001, 2017-2019

 • RF Dolastiricisi ve RF İletim Hattı Tasarımı, Benzetimi Ve Üretimi

Project Coordinator: Prof. Dr. V. Erkcan Özcan (Boğaziçi Üniv.), Project Researcher: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman, TUBİTAK 1005, 2017-2019

 • Grafen mikromembranların üretimi ve mikrobiyoparçacık tesbitinde kullanılabilirliğinin incelenmesi

Project Coordinator: Doç. Dr. Müjdat Balantekin, TUBİTAK 1001, 2017-2019, Project Budged: 268275 TL

 • Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)

Project Researcher: Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu, TUBİTAK 1003, 2016-2018, Project Budged: 1.040.098TL

 • Kronik Yara Ve Yanık Tedavileri İçin Kablosuz Mikroakım Stimülatörü

Project Coordinator: Doç. Dr. Barış Atakan, TUBİTAK 1001, 2016-2017, Project Budged: 141000 TL

 • Design of a novel optical sensor interrogation method using Fiber Cavity Ring-Down (FCRD) technology and Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

Project Coordinator: Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Yüksel, İYTE-BAP, 2016-2017

 • Development of Data Logging Equipment for Recording Altitude, Position and Orientation Information in Sync with On-Board Video of an Unmanned Air Vehicle and Related Enhanced Multimedia Content

Project Coordinator: Doç. Dr. Şevket Gümüştekin, İYTE-BAP, 2016-2017

 • Zaman-uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çok-girişli Çok-çıkışlı Kablosuz Haberleşme Sistemi

Project Coordinator: Doç. Dr. Berna Özbek, TUBİTAK 1001, 2015-2016, Project Budged: 129030 TL

 • Moleküler Haberleşmede Moleküler Bilginin Tespiti ve Tahmini

Project Coordinator: Doç. Dr. Barış Atakan, TUBİTAK 1001, 2015-2017

 • Görüntü ve video üzerine pozisyon ve yön bilgilerini etiketleme amacıyla veri kayıt donanımının ve ilgili genişletilmiş gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi

Project Coordinator: Doç. Dr. Şevket Gümüştekin, İYTE-BAP, 2015-2016

 • Fotopolimerizasyon Yöntemi Ile Fibere Entegre Yüksek Verimli Mod-Seçici Izgara Bağdaştırıcı Üretimi

Project Coordinator: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici, TÜBİTAK 114E006, 2015.

 • Dar Bantlı Sayısal Telsiz Sistemleri (Apco25, TETRA vb.) için Hücre Seçim Algoritmalarının Özelleştirilmesi ve Eniyileştirilmesi

Project Coordinator: Doç. Dr. Berna Özbek, TUBİTAK SANTEZ, 2014-2016

 • BAZTASARIM: Spektral verimli küçük hücre baz istasyonları için karışım önleme ve geri besleme kanal tasarımı,

Project Coordinator/Danışman: Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek, Tübitak  Sanayi Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projesi, 2014- 2016

 • ‘SIGMONA:Yazılım tabanlı kablosuz Ağlar için trafik ve kaynak yönetimi’,

Project Coordinator : Yrd. Doç. Dr. Berna Özbek, Türk Telekom Araştırma İşbirliği Ödülleri, 2014- 2016

 • Akıllı ulaşım sistemleri için, fiber optik trafik sensörü

Project Coordinator: Yrd.Doç.Dr. KIVILCIM YÜKSEL ALDOĞAN, Teknogirişim Sermaye Desteği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1049.TGSD.2014, 2014-2015

 • Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamaları, TÜBİTAK 113E147,

Project Coordinator  Doç.Dr. Enver Tatlıcıoğlu, 2013-2015.

 • Haptik Arabirim Yardımıyla El Yazısı Yazma: Modül ve  Arayüz Geliştirilmesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1402.TGSD.2012, Project team: Doç.Dr. Enver Tatlıcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. M. Zübeyir Ünlü, 2012-2013.

 • Tamamen optik paket ağlar için düğüm tasarımı

Project Coordinator: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici TÜBİTAK 109E240, 2012

 • Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamaları için Yüksek Hızlı, Aktüatörsüz, ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi

Project Coordinator: Yrd.Doç.Dr. Müjdat BALANTEKİN, TÜBİTAK 3501, 2011-2013

 • Sınır integral denklem metodunu kullanarak akustik dalgalar yardımı ile beton yapılar içerisinde bulunan öngermeli kirişler içerisindeki hava boşluklarının belirlenmesi”,

Project Coordinator: Yrd.Doç.Dr.Fatih Yaman, DFG- Almanya Araştırma Kurumu, 2011-2013.

 • Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması.

Project Coordinator: Prof.Dr. Bilge Karaçalı, TÜBİTAK 108E249, 2011

 • INTERCELL: Interference management techniques for multicell networks,

Marie Curie IEF Fellow : Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi Avrupa içi Dolaşım Ödülleri, 2010-2012

 • MEVICO: Heterojen Kablosuz Ağlarda Mobil Röle seçimi ve Kaynak Yerleşimi

Project Coordinator : Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek, Türk Telekom Araştırma İşbirliği Ödülleri, 2010- 2012

 • Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonların Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri

01.03.2010-01.03.2012,  TÜBİTAK(Türkiye)-CNR(İtalya) ortak projesi, Türk tarafı Project Coordinator: Yrd. Doç. Dr. Mustafa A. Altınkaya, İtalyan tarafı Project Coordinator: Dr. Ercan E. Kuruoğlu, TÜBİTAK-109E209.

 • FEMTOCELL: Ev baz istasyonları için karışım analizleri 

Project Coordinator: Yrd.Doç. Dr. Berna ÖzbeK, Tübitak  Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projesi, 2009-2012

 • Çoklu-antenli çoklu-taşıyıcılı kablosuz iletişim sistemleri için verimli çok-kullanıcılı özkaynak yerleşim algoritması tasarımı 

Project Coordinator: Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek, Tübitak  Fransa İkili İşbirliği Araştırma Projesi, 2008-2010

 • Hierarchical Motif Vectors for Protein Alignment and Functional Classification

Project Coordinator: Prof. Dr. Bilge Karaçalı, AB 7. Çerçeve Projesi PIRG-GA-2008-230903

 • Optik ağlarda, enerji verimliliği ve maliyet optimazyonu için fiziksel katmanda ağ parametrelerinin izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi

Project Coordinator: Yrd.Doç.Dr. KIVILCIM YÜKSEL ALDOĞAN, İYTE- BAP

 • Optik anahtar (switch) ve tüm-optik bilgisayar ağlarıiçin yönlendirici (router) tasarımı 2001.

DPT Project Coordinator: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici.