Projects

RECENT: Ultra-Dense Unsupervised Heterogeneous Wireless Cloud Coded Networks for 5G/B5G

Proje araştırmacısı: Berna Özbek, H2020-MSCA-RISE-2018, 897.000 Euro (IYTE bütçesi 216200Euro), 2018-2022

Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler

Proje Araştırmacısı: Enver Tatlıcıoğlu, TUBİTAK 1001, 2017-2019

RF Dolastiricisi ve RF İletim Hattı Tasarımı, Benzetimi Ve Üretimi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. V. Erkcan Özcan (Boğaziçi Üniv.), Proje Araştırmacısı: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman, TUBİTAK 1005, 2017-2019

Grafen mikromembranların üretimi ve mikrobiyoparçacık tesbitinde kullanılabilirliğinin incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Müjdat Balantekin, TUBİTAK 1001, 2017-2019, Proje Bütçesi: 268275 TL

Hayali ve Gerçek Motor Fonksiyonlarda Beyin Bölgeleri Arasındaki Uyumlu Davranışı Veri Odaklı Çözümleyen Yeni Bir Beyin Bilgisayar Arayüzü Yaklaşımı

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bilge Karaçalı, TUBİTAK 1001, 2018-2021

Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)

Proje Araştırmacısı: Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu, TUBİTAK 1003, 2016-2018, Proje Bütçesi: 1.040.098TL

Kronik Yara Ve Yanık Tedavileri İçin Kablosuz Mikroakım Stimülatörü

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Barış Atakan, TUBİTAK 1001, 2016-2017, Proje Bütçesi: 141000 TL

Design of a novel optical sensor interrogation method using Fiber Cavity Ring-Down (FCRD) technology and Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Yüksel, İYTE-BAP, 2016-2017

Development of Data Logging Equipment for Recording Altitude, Position and Orientation Information in Sync with On-Board Video of an Unmanned Air Vehicle and Related Enhanced Multimedia Content

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şevket Gümüştekin, İYTE-BAP, 2016-2017

Zaman-uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çok-girişli Çok-çıkışlı Kablosuz Haberleşme Sistemi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Berna Özbek, TUBİTAK 1001, 2015-2016, Proje Bütçesi: 129030 TL

Moleküler Haberleşmede Moleküler Bilginin Tespiti ve Tahmini

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Barış Atakan, TUBİTAK 1001, 2015-2017

Görüntü ve video üzerine pozisyon ve yön bilgilerini etiketleme amacıyla veri kayıt donanımının ve ilgili genişletilmiş gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şevket Gümüştekin, İYTE-BAP, 2015-2016

Dar Bantlı Sayısal Telsiz Sistemleri (Apco25, TETRA vb.) için Hücre Seçim Algoritmalarının Özelleştirilmesi ve Eniyileştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Berna Özbek, TUBİTAK SANTEZ, 2014-2016

Fotopolimerizasyon Yöntemi Ile Fibere Entegre Yüksek Verimli Mod-Seçici Izgara Bağdaştırıcı Üretimi

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici, TÜBİTAK 114E006, 2015.

Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması.

Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Bilge Karaçalı, TÜBİTAK 108E249

Tamamen optik paket ağlar için düğüm tasarımı

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici TÜBİTAK 109E240, 2012

Optik anahtar (switch) ve tüm-optik bilgisayar ağlarıiçin yönlendirici (router) tasarımı 2001.

DPT Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mehmet Salih Dinleyici.

Hierarchical Motif Vectors for Protein Alignment and Functional Classification

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Bilge Karaçalı, AB 7. Çerçeve Projesi PIRG-GA-2008-230903

Haptik Arabirim Yardımıyla El Yazısı Yazma: Modül ve  Arayüz Geliştirilmesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1402.TGSD.2012, Proje ekibi: Doç.Dr. Enver Tatlıcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. M. Zübeyir Ünlü, 2012-2013.

Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamaları, TÜBİTAK 113E147,

Proje Yürütücüsü  Doç.Dr. Enver Tatlıcıoğlu, 2013-2015.

Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamaları için Yüksek Hızlı, Aktüatörsüz, ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi

Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Müjdat BALANTEKİN, TÜBİTAK 3501, 2011-2013

Optik ağlarda, enerji verimliliği ve maliyet optimazyonu için fiziksel katmanda ağ parametrelerinin izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi

Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. KIVILCIM YÜKSEL ALDOĞAN, İYTE- BAP

Akıllı ulaşım sistemleri için, fiber optik trafik sensörü

Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. KIVILCIM YÜKSEL ALDOĞAN, Teknogirişim Sermaye Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1049.TGSD.2014, 2014-2015

BAZTASARIM: Spektral verimli küçük hücre baz istasyonları için karışım önleme ve geri besleme kanal tasarımı,

Proje Yürütücüsü/Danışman: Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek, Tübitak  Sanayi Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projesi, 2014- 2016

‘SIGMONA:Yazılım tabanlı kablosuz Ağlar için trafik ve kaynak yönetimi’,

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Berna Özbek, Türk Telekom Araştırma İşbirliği Ödülleri, 2014- 2016

INTERCELL: Interference management techniques for multicell networks,

Marie Curie IEF Fellow : Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi Avrupa içi Dolaşım Ödülleri, 2010-2012

MEVICO: Heterojen Kablosuz Ağlarda Mobil Röle seçimi ve Kaynak Yerleşimi

Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek, Türk Telekom Araştırma İşbirliği Ödülleri, 2010- 2012

FEMTOCELL: Ev baz istasyonları için karışım analizleri 

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Berna ÖzbeK, Tübitak  Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projesi, 2009-2012

Çoklu-antenli çoklu-taşıyıcılı kablosuz iletişim sistemleri için verimli çok-kullanıcılı özkaynak yerleşim algoritması tasarımı 

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Berna Özbek, Tübitak  Fransa İkili İşbirliği Araştırma Projesi, 2008-2010

Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonların Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri

01.03.2010-01.03.2012,  TÜBİTAK(Türkiye)-CNR(İtalya) ortak projesi, Türk tarafı proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa A. Altınkaya, İtalyan tarafı proje yürütücüsü: Dr. Ercan E. Kuruoğlu, TÜBİTAK-109E209.

Sınır integral denklem metodunu kullanarak akustik dalgalar yardımı ile beton yapılar içerisinde bulunan öngermeli kirişler içerisindeki hava boşluklarının belirlenmesi”,

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Fatih Yaman, DFG- Almanya Araştırma Kurumu, 2011-2013.